Kansaneläkelaitos Kela ja lääketurvallisuuskeskus Fimea ovat julkaisseet sovelluksen lääkkeiden kustannusten tarkasteluun.

Sovellus näyttää lääkekustannusten kehittymistä sekä koko maassa että alueellisesti.

Se sisältää tiedot sekä avo- että laitoshoidossa käytetyistä lääkkeistä.

Maksuton sovellus on erityisesti tarkoitettu lääkealan viranomaisille, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekeville sekä muille lääkealan toimijoille. Sen tarjoamaa tietoa voi käyttää tunnistamaan niitä lääkkeitä, joiden kustannuskehitykseen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Sovellus mahdollistaa myös alueellisen vertailun.

”Sovelluksen kehitystyö jatkuu. Tavoitteena on nykyistä kattavampi tilannekuva alueellista vertailua sekä kansallista arviointia ja ohjausta varten. Se käynnistää uusien rationaalisen lääkehoidon keskeisiä näkökulmia tarkastelevien sovellusten tietotuotannon”, sanoo erikoistutkija Terhi Kurko Kelasta tiedotteessa.

Sovellus perustuu Kelan reseptitiedoston ja Fimean tukkumyyntirekisterin tietoihin vuosilta 2017–2020. Jatkossa tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Myös uusien tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannukset nousevat

Avo- ja laitoshoidossa eniten kasvavat uusien syöpälääkkeiden kustannukset. Avohoidossa lisääntyvät myös uusien verenohennuslääkkeiden ja uusien tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannukset.

Laitoshoidossa kustannusten kasvua aiheuttavat virustautien ja tulehduksellisien autoimmuunisairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet.

”Alueittainen tarkastelu osoittaa, että esimerkiksi harvinaissairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden kustannuksissa on eroja alueiden välillä”, Kurko sanoo.