Valtioneuvosto julkaisi kuntien ja sote-maakuntien päivitetyt rahoituslaskelmat lokakuun alussa. Päivitys kasvatti kunnallisverosta leikattavaa euromäärää. Uusi laskelma nosti kunnilta sote-maakunnille siirrettävän kunnallisveron osuuden 12,63 prosenttiyksiköstä 13,26 prosenttiyksikköön.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Helsingille ja Espoolle jäisi kuntaverosta vähennyksen jälkeen 4,74 prosenttiyksikköä.

Muutos oli odotettavissa, näkee Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Tämä johtuu siitä, että laskelmia päivitettiin viime vuoden lopullisten tilinpäätöstietojen perusteella.

Kustannukset kasvoivat viime vuonna enemmän kuin rahoituslaskelmissa oli arvioitu. Lisäksi vuosi 2019 oli kuntien tulojen kannalta niukka.

– Koska tulot eivät kasvaneet yhtä paljon kuin kustannukset, niistä leikataan enemmän. Tämän vuoksi veroleikkauksen osuus kasvoi, Punakallio sanoo.

Vuonna 2019 kuntien sosiaali- ja terveystoimintaan kirjatut nettomääräiset kustannukset kasvoivat 5,1 prosenttiyksiköllä yhteensä 19,2 miljardiin euroon, kertoo Tilastokeskus. 59 prosenttia kuntien koko käyttötalouden nettokustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan.

Samalla myös opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset paisuivat neljällä prosenttiyksiköllä 11,5 miljardiin euroon. Riittävätkö kunnallisverosta kuntien käteen jäävät rahat siihen, että kunnat voivat toteuttaa niille jäävät lakisääteiset velvoitteet?

– Tähän on vaikea antaa suoraviivaista vastausta. Se riippuu osittain siitä, miten kunnille jäävät tehtävät ja kuntien olosuhteet muuttuvat sekä siitä, millaista politiikkaa aletaan tehdä sen jälkeen, kun sote-vastuut ovat siirtyneet maakuntiin.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että sote-uudistuksen jälkeen suuret kaupungit jäisivät taloudellisesti nykyistä heikompaan asemaan ja pienten kuntien asema helpottuisi, kertoo FGC:n tekemä painelaskelma.

– Kaiken kaikkiaan sekä kunnat että julkinen sektori ovat heikossa kunnossa vastaanottamaan nyt näköpiirissä olevaa talous- ja väestökehitystä. Sekä valtion että kuntien taloudellinen kantokyky on heikko, Punakallio sanoo.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.