Ensi viikolla sosiaali- ja terveysministeriksi nouseva Hanna Sarkkinen (vas) kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan sote-uudistuksen tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa kuntien varaan rakennettu vanha sote-malli on tullut ”tiensä päähän”.

”Uudistuksen tarve on ilmeinen. Vain noin yksi neljäsosa kunnista kykenee nykyisellään järjestämään edes perustason sote-palvelut itse, ja erikoistason sote-palvelut sekä pelastuspalvelut ovat jo aluetasolla. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen heikentävät entisestään kuntien mahdollisuuksia vastata palveluista. Nykyjärjestelmä on siis tullut tiensä päähän. Tarvitaan laajempia hartioita, isommat ja vahvemmat alueet, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Nämä isommat ja vahvemmat hartiat ovat nyt perustettavat hyvinvointialueet, joiden vastuulle sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään.”

Sarkkisen mukaan uudistuksen myötä estetään sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen yksityisiin käsiin.

"Monituottajuus kyllä säilyy, ja myös yksityisellä ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla on jatkossakin roolinsa verorahoitteisten sote-palvelujen tuotannossa. Kuitenkin on olennaista, että nyt määritellään riittävä julkinen palvelutuotanto. Julkisen järjestäjän on aina oltava kuskin paikalla, kaikkea ei voi jatkossa yksityistää, ja hyvä niin.”

Samalla Sarkkinen toteaa, että näin iso uudistus ”ei tietenkään ole kerralla valmis ja täydellinen, mutta tällä mallilla on hyvä lähteä liikkeelle, ja lainsäädäntöä täydennetään jatkossa”.

"Uusi sote-palveluiden rahoitusmalli perustuu väestön palvelutarpeisiin ja sisältää kustannustehokkuuteen ohjaavia kannusteita ja toisaalta rahoituksen riittävyyttä varmistavia mekanismeja. On kuitenkin tärkeää seurata ja varmistaa, että alueiden rahoitus tosiasiassa riittää tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen kaikille suomalaisille väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa, ja on selvää, että rahoitusmallia täytyy jatkuvasti kehittää.”

Sarkkisen mukaan uudistuksesta on nyt päätetty ja vuosikymmenen vellominen asian suhteen voi loppua.

"Vaikka eduskunta on nyt päättänyt uudistuksesta, on tämä vasta toimeenpanon alkupiste. Tärkein työ uudistuksen ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään alueilla.”

LUE MYÖS: