Autismikirjon ihmisille tutut ja turvalliset rutiinit sekä strukturoitu ja ennakoitava päiväjärjestys ovat arjen peruspilareita. Siksi suuret muutokset elämässä, kuten jatko-opintojen aloittaminen ja itsenäistyminen ovat erityisen haasteellisia autismikirjon nuorille.

Monet heistä saattavat pärjätä koulussa akateemisesti hyvin, mutta heillä voi olla merkittäviä haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä, oman toiminnan ohjauksessa sekä arjen hallinnassa. Näiden taitojen haasteisiin tai jopa kokonaan puuttumiseen ei osata kiinnittää riittävästi huomiota eikä niiden merkitystä ymmärretä.

– Siirtymä lukioon, ammattikouluun tai korkeakouluun voi tuottaa autismikirjon nuorelle vaikeuksia, koska vanhempien ja opettajien kontrolli opiskelusta vähenee. Samaan aikaan oppimisympäristö muuttuu vähemmän strukturoiduksi ja sosiaalisuuden vaatimukset kasvavat. Opiskelu edellyttää aiempaa omatoimisempaa ja aktiivisempaa otetta ja voimia hankkia itse tarvittavat tukitoimet, Autismiliiton Askel aikuisuuteen -projektin päällikkö Outi Tuomaala sanoo tiedotteessa.

Autismiliitto toteutti vuonna 2017 kyselyn yli 14-vuotiaille autismikirjon nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tulosten mukaan nuorilla suurimmat haasteet olivat sosiaalisessa kanssakäymisessä (86%), kommunikaatiossa (74%), toiminnanohjauksessa (60%) sekä uusissa toimintaympäristöissä (76%). Siirtymävaiheista selviytyminen huoletti suurta osaa vastanneista vanhemmista ja nuorista.

Autismikirjon nuoret tarvitsevat usein tukea arjen taitoihin, muun muassa ajanhallintaan, raha-asioiden hoitoon, kodinhoitoon, ruuan valmistukseen ja asiointitilanteisiin.

Rajoitteet toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä voivat johtaa opintojen keskeytymiseen tai nuoren loppuun palamiseen sekä altistaa syrjäytymiselle ja muille ongelmille, kuten mielenterveyden häiriöille. Oikeanlainen ja ajoissa aloitettu siirtymävaiheiden harjoittelu sekä tuki vanhemmilta ja ammattilaisilta ovat ongelmien ennaltaehkäisyssä avainasemassa.

Verkkosivusto askelaikuisuuteen.fi sisältää tietoa autismikirjosta, siirtymävaiheista sekä aiheeseen liittyvää materiaalia, kokemuskirjoituksia ja -videoita, pelillisiä harjoituksia sekä linkkejä.

Sivustolla olevan saavutettavuustyökalun avulla voi muun muassa säätää taustan ja tekstin kontrasteja ja sisältöjä voi myös kuunnella.

Verkkosivustosta hyötyvät eniten autismikirjon nuoret, joille itsenäistyminen tai jatko-opintoihin hakeutuminen on ajankohtaista. Sivuilla on omat osionsa myös nuorten vanhemmille sekä ammattilaisille sosiaali- ja terveysalalla ja opetustoimessa.

Kohderyhmät ovat osallistuneet tiiviisti sivuston suunnitteluun ja testaamiseen.

Lue seuraavaksi: