Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) uusi Majakkasairaala avautuu potilaille nyt maanantaina 14. helmikuuta.

Tyksistä kerrotaan, että muutto on vaatinut vilkasta muuttoautoliikennettä kahden viikon ajan, kun yksiköitä on tähän mennessä muuttanut U-sairaalan lisäksi myös esimerkiksi Dentalia-rakennuksesta.

Osa toiminnoista on käynnistynyt sairaalassa muiden vielä muuttaessa. Lasten ja nuorten päivystys 2. kerroksessa sekä raskauspäivystys ja synnytysosasto 3. kerroksessa ovat jo toiminnassa. Ensimmäinen vauvakin Majakkasairaalassa syntyi yksikön muuttopäivänä 10. helmikuuta klo 11.24, Tyks tiedottaa.

Lasten ja nuorten vastaanotot ja osastot ovat myös jo muuttaneet. Esimerkiksi keskosvauvojen vaativat muutot saatiin turvallisesti tehtyä sairaaloita yhdistävien tunneleiden kautta.

"Vanhempien läsnäoloon meillä on nyt erityisesti suunnitellut tilat. Kaikissa huoneissa on avattava vuode vanhemmalle. Pitkämatkalaisille vanhemmille on huoneita, joissa voi esimerkiksi tehdä töitä”, toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen sanoo tiedotteessa.

Erikoisalojen yhteistyö helpottuu

Majakkasairaalan odotetaan uudistavan Tyksin toimintaa.

”Erikoisalojemme yhteistyö paranee ja toimintamme tehostuu, kun raskas kirurgia on keskitetty Majakkasairaalan ja T-sairaalaan”, sairaalajohtaja Petri Virolainen kuvaa.

Majakkasairaala parantaa merkittävästi erikoisalojen yhteistyötä esimerkiksi pään alueen vaativissa vammoissa ja sairauksissa.

”Teemme paljon yhteistyötä suu- ja leukasairauksien asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat Majakassa nyt naapurissamme. Lisäksi koko talon yhteinen leikkausosasto on käytössämme”, korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuualuejohtaja Ilpo Kinnunen sanoo.

Korvaklinikan kaikki vastaanotot, vuodeosasto, kuulokeskus sekä leikkaus- ja päiväkirurgian yksiköt sijaitsevat lähellä toisiaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Värikästä. Majakkasairaalassa ei vierasteta värejä.

Naistenklinikan toimialuejohtajan Kaarin Mäkikallion mukaan uudet tilat sujuvoittavat myös naistentauti- ja syöpäpotilaiden hoitoa.

”Suunnittelussa on huomioitu kriittisten toimintojen läheisyys, ja se lisää valmiuttamme erityistilanteiden hoitoon”, hän sanoo.

Uuden sairaalan kävijämääräksi arvioidaan yli sataatuhatta potilasta vuodessa.

U-sairaalassa muutot jatkuvat

U-sairaalassa käynnistyy sisäinen muutto, kun liikenne Majakkaan on saatu pois päiväjärjestyksestä. Useita yksiköitä muuttaa ylemmistä kerroksista alaspäin. Toimintaan jäävät toistaiseksi kerrokset yhdestä viiteen.

U-sairaalaan jää vielä lasten ja nuorten klinikan sekä neurokeskuksen, esimerkiksi työ- ja liikennelääketieteen, vastaanottoja. Myös terapeuttien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden vastaanottoja jatkuu U-sairaalassa.

”U-sairaala saadaan tyhjäksi vasta, kun olemme saaneet rakennettua lisää uutta tilaa. Seuraavaksi on suunnitteilla lisäsiipi T-sairaalaan. Sairaanhoitopiirin pitkän aikavälin tavoitteena on purkaa U-sairaala ja rakentaa tilalle uusi”, Petri Virolainen sanoo.