Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ja patentoineet uuden menetelmän (Rapid FRET Serodiagnostics eli RFS), jolla voidaan määrittää tartunta- ja autoimmuunisairauksia nykyistä nopeammin ja yksinkertaisemmin. Menetelmä perustuu uudenlaiseen tapaan mitata kehon tuottamia vasta-aineita: viruksia, bakteereja tai allergeeneja tunnistavia molekyylejä tai autoimmuunisairaudessa syntyviä autovasta-aineita.

Menetelmän on jo osoitettu toimivan muun muassa myyräkuumeen pikadiagnostiikassa. Nyt tutkijat ovat selvittäneet sen soveltuvuutta keliakian diagnostiikkaan, ja tulokset ovat lupaavia.

Nopea vieridiagnostiikka, jossa näytteen analysointi on tuotu laboratorioista päivystyspoliklinikoille ja vastaanotoille on kasvava suuntaus lääketieteellisessä diagnostiikassa yleisemminkin.

Keliakia, jota sairastaa noin yksi prosentti väestöstä, on autoimmuunitauti, joka useimmiten ilmenee erilaisina suolisto-oireina. Yli puolet keliakiaa potevista ei kuitenkaan tiedä sairastavansa tautia edes vauraissa maissa ja arvioidaan, että maailmanlaajuisesti alle yksi kymmenestä keliaakikosta on diagnosoitu. Diagnoosin viivästyminen merkitsee oireiden pitkittymistä ja heikentynyttä elämänlaatua.

Keliakiaa suositellaan tutkittavan herkästi muun muassa epäselviä suolisto-oireita potevilta ja seulottavaksi oireettomiltakin keliaakikkojen lähisukulaisilta sekä muita autoimmuunitauteja sairastavilta. Seulontatutkimuksessa mitataan keliakialle ominaisia vasta-aineita verestä.

Tutkijat keräsivät Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa verinäytteet noin 70 keliaakikolta, joista puolet oli lapsia ja puolet aikuisia. Näytteitä kerättiin lisäksi terveiltä verrokeilta. Verinäytteet tutkittiin uudella menetelmällä ja tuloksia verrattiin kahteen nykyisin käytössä olevaan menetelmään.

– Uuden testin tarkkuus vastasi jo nyt varsin hyvin käytössä olevia menetelmiä. Nykyisin vallalla olevassa menetelmässä näyte täytyy kuljettaa keskuslaboratorioon, jossa testin suoritus on monivaiheinen ja kestää tunteja. Uudella menetelmällä tulos saadaan alle puolessa tunnissa yhdistämällä näyte ja reagenssit, odottamalla hetki ja mittaamalla tulos, kertoo lääketieteen lisensiaatti Juuso Rusanen tiedotteessa.

Rusanen on Plos one -tiedelehdessä julkaistun tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja.

Tutkijat toivovat nopean, vieridiagnostiikkaan soveltuvan menetelmän madaltavan kynnystä seulontaan ja auttavan yhä suurelta osin diagnosoimattomien keliaakikkojen tunnistamisessa.

– Osoitimme nyt myös ensi kertaa menetelmän soveltuvuuden ylipäänsä autoimmuunitautien diagnostiikkaan. Tämä on lupaava tulos, ja innostaa vastaavien testien kehittämiseen muihinkin autoimmuunitauteihin, Rusanen sanoo.