Vuoden 2022 alussa käynnistyvästä Tiera Elli - Etäpalveluista vastaa Kuntien Tiera, joka on 350 kuntatoimijan omistama yhtiö. Kumppanina toimii VideoVisit.

Kyseessä on hyvinvointialueille suunnattu SaaS-palvelu, mahdollistaa julkisille palveluntuottajille etäpalveluiden järjestämisen.

Etäpalvelut-kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi lääkärissä asioinnin chat- ja videoyhteyksin, ammattilaisten väliset etäkonsultaatiot sekä etänä tehtävät kotihoidon asiakaskäynnit.

Etähoiva osallistaa myös asiakasta: esimerkiksi lääkkeenottoa voidaan hoitaa ja valvoa videoyhteyden välityksellä.

Osana Tiera Elli -palvelua on myös hyvinvointi- ja turvaranneke, joka tukee turvallista kotona asumista. Laite välittää tietoa hoitavalle ammattilaiselle asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista. Turvapalvelut tuottaa VideoVisitin kumppani Vivago.

Tiera järjestää aiheesta webinaarin perjantaina 17.12. kello 9.45 alkaen.