Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sydänliitto ovat julkaisseet uuden oppaan, jonka tarkoitus on auttaa ammattilaisia ottamaan ottamaan potilaan paino puheeksi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opas taustoittaa aiheen herkkyyttä ja auttaa kohtaamaan asiakkaan kannustaen, hänen tarpeitaan kuunnellen ja voimavarojaan vahvistaen.

Tarve oppaalle on Husin mukaan tullut terveydenhuollon ammattilaisilta ja asiakkailta, ja sisältöä tehdessä on kuultu lukuisia ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita.

”Ammattilaiset kaipaavat keinoja painon puheeksi ottamiseen asiakasta arvostavalla tavalla ja asiakkaat toivovat kunnioittavaa painopuhetta”, kertoo kehittämispäällikkö Laura Suojanen Husista tiedotteessa.

Oppaassa on valmiita kysymyksiä, joita voi suoraan hyödyntää keskustelussa asiakkaan kanssa.

”Halusimme tuottaa mahdollisimman konkreettisen ja asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioivan työvälineen ammattilaisten käyttöön”, toteaa ylilääkäri Paula Häkkänen Husista tiedotteessa.

Ylipaino on yleistynyt kaiken aikaa. Vuonna 2020 työikäisistä 20–54-vuotiaista miehistä 65 prosenttia ja naisista 49 prosenttia oli painoindeksin mukaan ylipainoisia tai lihavia.

”Lihavuus lisää riskiä sairastua lukuisiin sairauksiin, joten on tärkeää, että elintavat ja paino otetaan terveydenhuollossa puheeksi rakentavalla tavalla ja asiakkailla on mahdollisuus saada yksilöllistä elintapaohjausta”, sanoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä tiedotteessa.

”Oikeanlaisella puheella voidaan vähentää lihavuuteen liittyvää leimaa ja häpeää ”, kertoo ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa Sydänliitosta tiedotteessa.

Ammattilaisen oman toiminnan arviointi ja asiakkaan tarvitseman tuen mahdollistaminen ovat osa painon puheeksi ottamisen tekniikkaa.

LUE SEURAAVAKSI: