Nuorille ja aikuisille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta ajattelustaan tai käyttäytymisestään lapsia kohtaan, on kehitetty verkkoon omahoito-ohjelma ja palveluohjaus.

Ohjelman ovat laatineet yhteistyössä Pelastakaa Lapset, Rikosseuraamuslaitos ja Husin asiantuntijat. Se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja löytyy verkosta Mielenterveystalo.fi -sivustolta.

Ohjelman kautta on mahdollista saada tietoa ja tukea lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen ja siitä seuraavien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Tavoitteena on auttaa nuoria toimimaan vastuullisesti.

Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muuhun hoitoon. Se ei korvaa psykoterapeuttista tai muuta ammatillista hoitoa.

Uusimpien tutkimustulosten mukaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyvät aikuisten lisäksi usein myös nuoret.