HPV-testin käyttö kohdunkaulasyövän seulonnassa on yleistynyt hurjaa vauhtia Suomessa. Vuonna 2019 jo kuudelta kymmenestä kohdunkaulasyövän seulontaan osallistuneelta otettiin ensisijaisena testinä HPV-testi.

Vuotta aiemmin HPV-testattujen osuus oli vain vajaa viidennes kaikista seulotuista.

– Kohdunkaulasyöpiä ehkäisevä seulontaohjelma on ollut Suomessa erittäin tehokas. Perinteiseen papa-kokeeseen perustuneella seulonnalla on estetty neljä viidestä kehittyvästä kohdunkaulasyövästä. HPV-testi on papa-koetta selvästi herkempi, joten sen avulla seulonnan syöpää ehkäisevää vaikutusta on yhä mahdollista parantaa, tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteristä toteaa tiedotteessa.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 49 kohdunkaulasyöpää ja 1 024 esiastetta. Seulontaohjelmassa tehtyjen löydösten lukumäärä on aiempia vuosia huomattavasti suurempi.

Esiasteita todettiin yli 80 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta aiemmin, ja myös kohdunkaulasyöpien määrä oli poikkeuksellisen suuri.

– Vakavien löydösmäärien kasvu viittaa ennen muuta siihen, että HPV-testin avulla kohdunkaulasyöpiä löydetään papa-koetta varhaisemmin. Myös kohdunkaulasyöpien riski on voinut kasvaa joissakin seulontaohjelman kohteena olevissa ikäryhmissä, epidemiologinen tutkija Maiju Pankakoski Suomen Syöpärekisteristä sanoo.

HPV-testin käytön haasteena on kuitenkin erottaa eteneviin esiasteisiin ja syöpään johtavat HPV-infektiot vaarattomien ja ohimenevien joukosta. Ohimenevien infektioiden diagnosointi ja jatkotutkimukset kuormittavat testattuja naisia ja aiheuttavat turhia kustannuksia terveydenhuollolle.

HPV-seulontaa tehdään pääasiassa vain 30-vuotta täyttäneille naisille, sillä sitä nuoremmilla esiintyvien vaarattomien HPV-infektioiden paljous aiheuttaisi merkittävästi ylidiagnostiikkaa. HPV-seulonnassa havaitaan silti papa-kokeeseen perustuvaa seulontaa enemmän niin sanottuja vääriä positiivisia seulontatestituloksia.

HPV-seulonta poikii myös enemmän jatkotutkimuslähetteitä ja esiastehoitoja.

Suurentunut lähete- ja löydösmäärä tuleekin suhteuttaa HPV-seulonnan mahdollisiin hyötyihin, kuten kohdunkaulasyöpiä ehkäisevään lisävaikutukseen. HPV-seulonnan hyötyjä ja haittoja on tärkeää yhä selventää pitkäjänteisellä tutkimuksella. Tavoitteena on luoda parempia, ylidiagnostiikkaa vähentäviä seulontakäytäntöjä.