Turku Biosciencen uusi tutkimuslöytö liittyy SORLA-nimiseen proteiiniin, jonka toimintaa on tutkittu aiemmin lähinnä aivoissa liittyen Alzheimerin tautiin.

Professori Johanna Ivaskan johtama tutkimusryhmä on havainnut, että SORLA-proteiini tekee rintasyövän vastustuskykyiseksi käytössä olevalle Herceptin-syöpähoidolle ja lisää rintasyöpien aivoetäpesäkkeiden kasvua.

HER2-kasvutekijäreseptori on tärkeä syövän kasvua lisäävä tekijä neljänneksessä rinta-, rakko- ja mahasyövistä. Näiden syöpien hoidossa HER2-täsmälääkkeet, kuten Herceptin, ovat kliinisesti tärkeitä.

Potilaan syöpä saattaa kuitenkin muuntua lääkkeelle vastustuskykyiseksi, ja lääkehoito tehoaa erityisen huonosti vaarallisiin aivoetäpesäkkeisiin. Nyt tehty löytö SORLA-proteiinin keskeisestä roolista HER2-syöpien kasvussa ja vastustuskyvyn synnyssä voi tulevaisuudessa mahdollistaa uusia hoitovaihtoehtoja näille potilaille.

– Rintasyöpä voi kehittyä lääkeresistentiksi HER2-täsmälääkkeille yli-ilmentämällä HER3-reseptoria. Tämän ongelman edessä lääkärit ovat tällä hetkellä valitettavasti aseettomia, sillä HER3:lle ei ole olemassa täsmälääkkeitä, post-doc tutkijana ryhmässä toimiva Hussein Al-Akhrass kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa SORLA-proteiinin poistaminen soluista johti HER3-reseptorin hajotukseen ja esti HER2-lääkkeille vastustuskykyisten rintasyöpäsolujen kasvua soluviljelyolosuhteissa.

Vielä merkittävämpää oli, että SORLA-proteiinin poistaminen herkisti rintasyövän aivoetäpesäkkeet lääkehoidolle. SORLA-proteiinin rooli HER3-reseptorin säätelijänä oli aiemmin tuntematon, ja lääkeresistenttien HER2-syöpien riippuvuus siitä oli yllättävä löydös.

Soluviljelykokeissa tutkijat havaitsivat, että SORLA-proteiini edesauttaa HER3-reseptorin palautumista solukalvolle, jossa sen kasvua lisäävä viestintä tapahtuu.

Jos soluista poistetaan SORLA, HER3-reseptori tuhotaan soluissa ja sen kyky edesauttaa syövän kasvua. Samalla lääkeresistenssiä estyy.

Seuraavaksi tutkijat selvittävät, voisiko SORLA-proteiinia estää soluissa ja olisiko mahdollista kehittää tähän mekanismiin perustuva lääkehoito.