Sairaalahuoneiden valoja voidaan säätää iPadilla. Sairaalassaolon aikana tiivis yhteys kotiin, perheeseen ja ystäviin, pysyy videoyhteyden avulla.

Tässä pari pientä yksityiskohtaa esimerkiksi siitä, miten teknologia tulee käyttöön uudessa lastensairaalassa vuodesta 2018 alkaen.

Isossa kuvassa murros teknologian hyödyntämisessä tulee olemaan valtava. Sairaalan toiminnallisesta suunnittelusta vastaava lastentautien dosentti Pekka Lahdenne puhuu suuresta kulttuurisesta muutoksesta.

– Digitalisaatio ei ole vielä täysin lyönyt läpi terveydenhuollossa. Meillä on paljon tehtävää, Lahdenne totesi Health Design -tapahtumassa pitämässään puheenvuorossa.

Perinteinen sairaalan tieto- ja viestintäteknologinen ympäristö on suljettu ja konservatiivinen, ikään kuin sairaala olisi eristäytynyt neljän seinänsä sisään. Lastensairaala haluaa olla avoimempi ulkomaailmaan päin, ja siksi sinne rakennetaan avointa, innovatiivista ja asiakasystävällistä ICT-ympäristöä.

Avoimuus näkyy esimerkiksi juuri interaktiivisissa palveluissa, jotka yhdistävät sairaalan ja kodit. Tämä on tärkeää muun muassa pienten potilaiden ja perheiden asiakaskokemuksen kannalta.

Sairaalan työprosessit digitalisoituvat. Teknologian avulla prosesseista on tarkoitus saada joustavampia, mutta myös tehokkaampia.

Kehitteillä on myös palveluketjuja, jotka hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja ja erilaisia sovelluksia paitsi sairaalaseinien sisäpuolella, mahdollisesti myös etänä.

Uuden lastensairaalan palvelumuotoilussa on haluttu pitää katse tiukasti horisontissa.

Terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden työprosessit on pyritty yhdistämään niin henkilökunnalta kuin perheiltäkin saatuihin näkemyksiin hyvästä asiakaskokemuksesta.

Health Design järjestettiin kasvuyritystapahtuma Slushin sivutapahtumana. Health Designissa paneuduttiin terveysteknologian tuotteiden ja terveyspalvelujen muotoiluun, suunnitteluun ja sairaala-arkkitehtuuriin. Tapahtuman järjestivät Hus, Healthtech Finland ja Northbay yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Jutun loppupuolelle korjattiin tapahtuman nimi oikein 30.11.2017 klo 14.01. Tapahtuma oli nimeltään Health Design.