Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä, niin sanottu ASA-rekisteri, tuli voimaan 1. syyskuuta.

Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta sanoo laitoksen artikkelissa, että uudessa laissa painotetaan työnantajan velvollisuutta arvioida altistumista.

Työntekijät ilmoitetaan Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin vuosittain nimenomaan altistumisen perusteella.

– Myös työnantajan velvollisuus oman luettelon ylläpitoon syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä sekä niille altistuvista työntekijöistä korostuu uudessa laissa, Uuksulainen sanoo.

Lain sisältämät uudet määritelmät ASA-rekisteröitävistä aineista ja työmenetelmistä ovat tulleet voimaan jo tämän vuoden alussa.

Työterveyslaitos on julkaissut ASA-rekisterin verkkosivuilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien työmenetelmien ja EU-tasolla syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltujen aineiden ohjeellisen listan, joka päivitetään vuosittain.

Työnantajan tulee pitää luetteloa myös kaikista työpaikalla käytetyistä teollisuuden itse syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokittelemista aineista.

Työnantaja ilmoittaa ASA-rekisteriin lähtökohtaisesti ne työntekijät, joiden altistumisen syöpävaarallisille tekijöille työssä arvioidaan olevan suurempaa kuin yleinen ympäristöperäinen tausta-altistuminen.

ASA-rekisteriin ilmoitetaan aina myös ne, jotka ovat altistuneet onnettomuuden tai poikkeuksellisen työvaiheen vuoksi epätavallisen suuresti.

–Altistuminen on aina arvioitava tapauskohtaisesti työpaikalla huomioiden työpaikan olosuhteet. Altistumisen arvioinnin lopullinen vastuu on työnantajalla. Työterveyshuolto voi antaa asiantuntija-apua altistuvien arvioinnissa, Uuksulainen sanoo.

Lue lisää:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.