Euroopan lääkevirasto EMA aloittaa nopeutetun arvioinnin siitä, olisiko RoActemrasta (tosilitsumabi) lääkkeeksi koronapotilaille, jotka ovat joutuneet infektion vaikean version vuoksi sairaalahoitoon.

Tosilitsumabia käytetään normaalisti tulehduksia hillitsemään. Se kykenee estämään interleukin-6:n toimintaa eli kehon omaa puolustusjärjestelmän reaktiota, joka vaikeassa koronainfektion muodossa on usein ylimitoitettu.

Lääkettä käytetään muun muassa biologisena lääkkeenä keskivaikean ja

. Se sai alkuperäiseen tarkoitukseensa myyntiluvan Euroopassa vuonna 2009.

EMA arvioi lääkettä, koska tosilitsumabin käyttöaihetta haluttaisiin laajentaa aikuisiin sairaalahoitoa vaativiin covid-19-potilaisiin, joita hoidetaan jo kortikosteroideilla ja he tarvitsevat silti lisähappea tai hengityskonetta.

Arvioinnin pohjana tulee olemaan muun muassa neljä laajaa satunnaistettua sairaalahoitoisten koronapotilaiden parissa tehtyä tutkimusta.

Arviointi valmistunee EMA:n puolesta lokakuun puolivälissä, ellei lisätiedon tarvetta ilmene. Lopullisen päätöksen myyntiluvan laajentamisesta tekee Euroopan komissio.

Tosilitsumabin käyttöä koronainfektion hoidossa on tutkittu eri puolilla maailmaa. Myös Turun yliopistollinen sairaala käynnisteli siitä tutkimusta viime vuoden kesällä, mutta parantunut koronatilanne toi tuolloin positiivisen ongelman: tehohoitoa vaativia koronapotilaita ei juuri ollut Tyksissä.