Magneettiohjattu eturauhasen kuumennushoito on tarjoaa uuden hoitovaihtoehdon eturauhassyöpään, selvisi tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Suomessa. Paikallisessa eturauhassyövässä vakiintuneet hoitomenetelmät ovat eturauhasen poistoleikkaus ja sädehoito.

Niissä hoito kohdistuu koko eturauhaseen riippumatta siitä, mikä osa eturauhasesta on sairastunut.

”Perinteiset hoitomenetelmät saattavat aiheuttaa virtsa- ja sukupuolielinten pitkäaikaisia haittavaikutuksia, sillä eturauhanen ja sen välittömässä läheisyydessä olevat, näitä toimintoja ylläpitävät, rakenteet vaurioituvat hoitojen seurauksena. Haittavaikutukset puolestaan voivat heikentää elämänlaatua”, väitöskirjatutkija Mikael Anttinen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Magneettikuvauksella ja eturauhassyövän entsyymikuvantamisella eturauhassyövän paikallistaminen, riskiluokitus ja levinneisyyden selvittäminen ovat tarkentuneet.

”Ennusteen kannalta merkittävin syöpäkasvain pystytään näillä menetelmillä visualisoimaan luotettavammin, jolloin hoito voidaan kohdentaa tarkemmin”, Anttinen kertoo.

Magneettiohjattu eturauhasen kuumennushoito yhdistää reaaliaikaisen magneettikuvantamisen hoidon kohdistamiseen.

Se mahdollistaa myös osarauhasen hoidon. Valikoiduilla potilailla osarauhasen hoito voi olla parempi vaihtoehto hoidon hyödyn ja toksisuuden suhteen.

Anttinen tutki magneettiohjatun kuumennushoidon käyttökelpoisuutta etenevässä tutkimusasetelmassa eturauhassyövän kohdennetussa hoidossa, paikallisesti edenneen eturauhassyövän palliatiivisessa hoidossa ja sädehoidon jälkeen paikallisesti uusiutuneen eturauhassyövän hoidossa.

”Menetelmä tuhosi turvallisesti ja tehokkaasti eturauhaskudosta kaikkialla eturauhasessa, ja lämpövaurio rajautui suunnitellulle hoitoalueelle. Hoito lievensi paikallisoireita palliatiivisilla potilailla, ja se oli tehokas sädehoidon jälkeen paikallisesti uusiutuneessa eturauhassyövässä̈. Näiden lupaavien ensimmäisen vaiheen tutkimustulosten perusteella olemme nyt siirtyneet toisen vaiheen tutkimuksiin”, Anttinen sanoo.

Väitöskirjassaan Anttinen tutki myös magneettikuvauksen ja eturauhassyövän entsyymikuvantamisen tarkkuutta eturauhassyövän levinneisyyden selvittelyssä sekä magneettiohjatun kuumennushoidon suunnittelussa ja hoitovasteen arvioinnissa.

Eturauhassyövän entsyymikuvantaminen oli tutkimuksessa herkempi etäpesäkkeiden tunnistamisessa, ja se näytti tarkasti taudin laajuuden ennen magneettiohjattua kuumennushoitoa ja sen jälkeen.

”Tutkimuksemme osoitti, että entsyymikuvantaminen on hyödyllinen menetelmä eturauhassyövän diagnostiikassa”, Anttinen sanoo.