Hallitus linjasi keskiviikkoiltana, että koronapandemian hoitoon tarkoitettu uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti maanantaista 15. marraskuuta alkaen.

Uuden strategian lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toiminnot ovat avoimia, ja epidemian torjunnassa korostetaan alueellisten viranomaisten toimia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee alueille suuntaa-antaviksi toimenpideohjeiksi aiempien vaihekriteereiden tilalle ”nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit”.

Kuitenkin ravintolarajoituksia jatketaan. Hallitus kertoi pitävänsä ”ravintolarajoitusten jatkamista välttämättömänä epidemiatilanteen kannalta”.

”Ravintolarajoitusten tarve eri alueilla arvioidaan uusien epidemiologisten tunnusmerkkien perusteella. Valtioneuvosto päättää ravintolarajoituksista ylimääräisessä yleisistunnossaan maanantaina 15. marraskuuta. Tartuntatautilain 58 a §:n mukaisesti ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista päätetään valtioneuvoston asetuksella”, valtioneuvosto tiedottaa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry arvostelee ratkaisua ja toteaa ravintola-alan olevan ainoa toimiala, jolla on voimassa rajoituksia. Etujärjestö ihmettelee, miten hallitus perustelee oikeudellisesti etenkin ruokaravintoloita koskevat rajoitukset.

”Hallitus ei voi jatkaa ruokaravintoloiden toiminnan rajoituksia, koska THL on luokitellut ne yhtä vähäriskisiksi tiloiksi kuin elintarvikkeita ja erikoistavaroita myyvät kaupat, parturit ja kampaamot”, MaRa katsoo.

Myös tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa esitetään jatkettavaksi. Tähtäin on tässä huomattavan pitkällä, sillä jatkoa esitetään pääosin kesäkuun 2022 loppuun saakka.

”Tartuntatautilain väliaikaiset säännökset koskien 16, 43, 58 ja 59 pykäliä ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Nämä koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, koronavilkkua, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia”, hallitus kertoo nykytilanteesta.

”Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää lisäksi mahdollisuutta valmistella määräaikaista tartuntatautilain muutosta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja työharjoittelussa olevien opiskelijoiden koronarokotussuojaa potilaiden ja asiakkaiden suojaamiseksi.”

Hätäjarrumekanismin periaatteet hyväksyttiin, koronapassin laajennusta edistetään

Hallitus hyväksyi osana hybridistrategian käyttöönottoa valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käytön periaatteet.

”Hätäjarrumekanismi otettaisiin käyttöön, jos epidemiatilanne heikkenee yllättävästi ja erittäin vakavasti eikä epidemiatilannetta ei kyetä hallitsemaan laajasti käyttöönotetuilla alueellisilla toimilla. Hätäjarrumekanismin käyttöönoton kynnys on korkea.”

Lisäksi hallitus haluaa edistää koronapassin käytön laajentamista itsenäiseksi rajoituskeinoksi. Samalla selvitetään mahdollisuutta koronapassin käyttöön työpaikoilla. Asiaa valmistellaan pikaisella aikataululla yhteistyössä ministeriöiden kesken.

Hallitus sai katsauksen ajankohtaisesta epidemiatilanteesta ja kertoo siitä seuraavasti.

”Alueellinen epidemiatilanne on monin paikoin heikentynyt ja edellyttää edelleen toimia tartuntojen vähentämiseksi. Tänään on saavutettu valtakunnallinen 80 prosentin rokotuskattavuus, mutta tämä yksin ei riitä epidemian kääntämiseen laskusuuntaan.”

LUE SEURAAVAKSI: