Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos aloittaa syksyllä kliinisen hoitotyön asiantuntijakoulutuksen. Kyseessä on pilottihanke.

Koulutus sisältää terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon tasoisia täydennyskoulutusopintoja yhteensä 40 opintopistettä.

– Kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden täydennyskoulutusta on Suomessa ollut aikaisemmin tarjolla hyvin niukasti. Koulutus vastaa työelämän tarpeeseen vahvistaa työntekijän osaamista, potilaan laadukasta hoitoa ja hoitopolkujen sujuvuutta, sanoo yliopistonlehtori Krista Jokiniemi tiedotteessa.

Koulutukseen kuuluu opintoja kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden tietoperustasta, näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä ja ajankohtaisista terveydenhuollon haasteista, kuten pandemioihin vastaamisesta. Lisäksi koulutukseen kuuluu työelämäharjoittelu.

– Täydennyskoulutuksen suorittaneet sairaanhoitajat tuovat arvokasta viimeisintä asiantuntijaosaamista työyksiköihinsä, projektipäällikkönä Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta terveyspalveluihin: kliinisen hoitotyön asiantuntijakoulutus (TEHOA) -hankkeessa toimiva Jokiniemi toteaa.

Koulutukseen valitaan 25 sairaanhoitajaa Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Niuvanniemen sairaalasta, Ylä-Savon sotesta, Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta tai muista Pohjois-Savon alueen sosiaali- ja terveydenalan organisaatiosta.

Koulutus toteutetaan vuosina 2021–2023. Euroopan sosiaalirahasto ja valtio rahoittavat hanketta 170 000 eurolla.