Professori Heikki Tanila Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutista on saanut 280 100 euron apurahan tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on selvittää unenaikaisten epileptisten piikkipurkauksien merkitys Alzheimerin taudissa ja selvittää niiden hoitovaihtoehtoja.

Rahoituksen myönsi Jane ja Aatos Erkon säätiö. Tutkimushanke on kaksivuotinen.

Osalla Alzheimerin tautia sairastavista on havaittu unenaikaisia epileptisiä piikkipurkauksia, joihin ei liity motorisia oireita. Harmittomilta vaikuttavat purkaukset voivat tuoreiden tutkimusten mukaan kuitenkin nopeuttaa taudin etenemistä. Lisäksi ne voivat estää viimeaikaisten tapahtumien muistamista. Tämä muistamattomuus on tyypillinen oire varhaisessa Alzheimerin taudissa.

”Unenaikaiset epileptiset piikkipurkaukset näyttäisivät olevan hoidettavissa oleva häiriö. Ennen kuin voimme suositella niiden hoitoa varhaista kognitiivista heikentymää tai varhaista Alzheimerin tautia sairastaville, tarvitsemme kuitenkin vielä lisänäyttöä siitä, että tällainen epileptinen toiminta todella heikentää muistia”, Heikki Tanila sanoo tiedotteessa.

Uudentyyppisen epileptisen purkaustyypin vastetta perinteisille epilepsialääkkeille tai nykyisille Alzheimerin oireita lievittäville lääkkeille ei myöskään vielä tunneta. Tanilan ryhmä on hiljattain kehittänyt Alzheimerin tautiin liittyvien oireettomien epileptisten purkauksien hiirimallin, jolla hankkeessa selvitetään useiden käytössä olevien ja kokeellisten lääkkeiden tehoa purkauksiin.

Hiirimallilla tutkitaan myös unenaikaisten piikkipurkausten ja niiden estämisen vaikutusta muistijäljen tallentumiseen.

Lisäksi tutkimushankkeessa selvitetään koti-EEG-mittauksin unenaikaisten piikkipurkausten yleisyyttä varhaista kognitiivista heikentymää tai varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla ja laaditaan piikkipurkaukset automaattisesti erotteleva tietokoneohjelma, joka nopeuttaa EEG:n tulkintaa ja mahdollistaa siten koti-EEG:n käytön laajojen joukkojen seulontaan.