Mediuutiset on pitkin kevättä etsinyt henkilöitä ja tahoja, joita olisi syytä palkita turvallisen ja oikeanlaisen lääkkeiden käytön edistämisestä.

Kampanja on loppusuoralla, mutta vielä ehtii kertomaan oman ehdokkaansa vuoden 2019 Lääkitysturvallisuuden vaikuttajaksi osoitteessa www.mediuutiset.fi/lääkitysturvallisuus. Viimeinen ehdotusten jättöpäivä on kuluvan viikon perjantai eli 31. toukokuuta.

Sen jälkeen ehdotukset siirtyvät 7-henkisen asiantuntijaraadin harkintaan. Olemme tähän mennessä esitelleet heistä Mediuutisissa Juha Puustisen, Päivi Ruokoniemen, Charlotta Sandlerin ja Lotta Schepelin.

Nyt on esittelyvuorossa asiantuntijaraadin viides jäsen, proviisori Heidi Tahvanainen, joka työskentelee erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä.

Tahvanainen aloitti työt STM:ssä keväällä 2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Lahdessa sairaala-apteekkarin sijaisena, Farmasialiiton puheenjohtajana ja tutkijana lääketeollisuudessa.

Tahvanaisen tehtäviin STM:ssä kuuluu eri puolilla taloa valmisteilla olevien lääkeasioiden koordinointi. Sen lisäksi hänellä on tekeillä sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisia kehittely- ja valmistelutehtäviä.

Tahvanaista ilahduttaa, että hänen toimintakenttänsä on laaja ja työhön kuuluu paljon ajankohtaisia asioita.

– Rationaalisen lääkehoidon kehittämiselle on tilausta.

Tahvanaista innostaa myös ”lääkealan tiekartta” eli alkuvuodesta julkaistu virkamiesmuistio lääkehoidon ja lääkkeiden jakelun muutostarpeista.

Se on virkamiesten keskustelun avaus, jonka on tarkoitus olla maan uuden hallituksen apuna arvioitaessa, millaisia muutoksia säädöksissä ja kansallisessa ohjauksessa pitäisi tehdä, jotta rationaalisen lääkehoidon asia etenisi kansallisella tasolla.

Rationaalisen eli järkevän lääkehoidon toimeenpano-ohjelma oli Juha Sipilän (Kesk.) pääministerikauden hallitusohjelman hanke, joka valmistui alkuvuodesta 2018.

Lääkehoito on sen mukaan järkevää, kun ihminen ottaa niitä lääkkeitä joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivan annoksen.

Toimeenpano-ohjelmassa haettiin keinoja edistää lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta, laatua ja taloudellisuutta sekä kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja.

Tahvanaista kiinnostaa, tuleeko Lääkitysturvallisuuden vaikuttaja -kampanjan kautta esiin kentältä hyviä esimerkkejä tapauksista, joissa eri kansallisissa kehittämishankkeissa koottuja lääkitysturvallisuutta edistäviä toimintamalleja olisi pystytty vakiinnuttamaan pysyväksi osaksi alueellisia tai paikallisia rakenteita.

– Että ei olisikaan kyse hankkeesta, kampanjasta tai yhden osaston tai yhden apteekin toimintamallista, vaan siitä että tietyt periaatteet on saatu toimimaan lääkitysturvallisuuden edistämiseksi laajasti, esimerkiksi järjestämisvastuualueilla.

Samoin Tahvanainen toivoo kampanjaan ehdotuksia, joissa on nostettu esiin sote-palvelujen tuottajia, järjestäjiä tai muita tahoja, jotka ovat saaneet lääkkeiden käyttäjät aiempaa vahvemmin mukaan ja osallistumaan lääkkeiden järkevän käyttöön.

Entä millaisia lääkitysturvallisuutta edistäviä konkreettisia muutoksia muun muassa esititte lääkealan tiekartassa?

–Varmaankin lääkitysturvallisuutta eniten eteenpäin vievä asia olisi, että lääkehoitoa koordinoimaan perustettaisiin vahvat alueelliset toimijat, jotka käytännössä toimeenpanisivat kansallista ohjausta.

Tiekartassa todettiin, että lääkehoidon ja lääkkeiden jakelun kansallista ohjausta tulee vahvistaa ja että sen tukemiseksi tarvitaan uudenlaista tiedonhallinnan kehittämistä. Digitaalisia työvälineitä kaipaavat myös sote-ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä lääkehoidon turvallisuuden ja vaikuttavuuden kanssa.

–Tarvitaan myös keinoja vaikuttaa siihen, millä hinnalla meillä käytetään lääkkeitä.

Virkamiesmuistio ja lääkeasioiden tiekartta jäävät perinnöksi tai pesämunaksi uudelle hallitukselle.

– Uusi hallitusohjelma sorvaa sen, millä painotuksilla jatketaan, Tahvanainen sanoo.

Lue myös:

”Kipulaastareita melkein rutiinisti joka vanhukselle” – Ikääntyvien lääkehoito vaatii nyt rotia (Mediuutiset 1.3.2019)

Kolme vaaranpaikkaa: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu voi poikia uusia riskejä potilaille (Mediuutiset 1.3.2019)

Hoivaskandaali paisuu entisestään: Valvira keskeytti Attendon hoivakodin toiminnan (Mediuutiset 1.3.2019)

Farmasisti on hyvä tanssipari lääkerumbaan (Mediuutiset 1.3.2019)