Uuden Etälääketieteen keskuksen toiminta käynnistyi tiistaina 1. helmikuuta, kun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Essoten hoidon arviointi puhelimitse siirtyi keskuksen vastuulle.

Keskus tuottaa moniammatillisen lääkärijohtoisen tiimin avulla puhelimitse tapahtuvia erilaisia ja eri ammattiryhmien etävastaanottoja. Keskuksen tavoitteena on tarjota kunnille vaivaton tapa nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Markku Näreneva sanoo tiedotteessa, että julkinen perusterveydenhuolto on koronapandemian myötä ollut kovilla.

”Henkilöstöä on jouduttu siirtämään koronatoimien hoitoon, joten terveysasemien kiireetön hoito on kärsinyt. Etälääketieteen keskus tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille helpon ja nopean väylän lisätä perusterveydenhuollon kapasiteettia. Se vapauttaa resursseja puhelintyöstä muihin tehtäviin ja nopeuttaa hoitoon pääsyä”, hän sanoo.

Etävastaanotto kiinnostaa

”Isojen kaupunkien lisäksi palvelusta pääsevät osalliseksi pienet kunnat, joihin muuten olisi hankala rekrytoida tarpeeksi kokenutta henkilökuntaa. Toimintamalli vähentää hoidon eriarvoistumista ja parantaa hoidon laatua.”

Mehiläinen on kehittänyt palvelua vuosien mittaan julkisissa terveyspalveluissa. Nyt palvelut ovat kytkettävissä osaksi kunnan tai kaupungin palveluita itsenäisinä kokonaisuuksina tai kunnan oman palvelutuotannon osana.

”Kiinnostus uudenlaisia etävastaanottopalveluita kohtaan on ollut erittäin vahvaa. Henkilökunnan saatavuuden haasteet ja halu kohdistaa omien osaajien työpanos vaikuttavimpiin lähipalveluihin näkyy selkeästi uutena strategisena suuntauksena. Myös kuntalaisten taholta edellytetään entistä toimivampia etäpalveluita”, keskuksen operatiivinen johtaja Antti Raimovaara kuvailee tiedotteessa.

Lue seuraavaksi: