Uusi, valtakunnallinen kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus alkaa ensi syksynä valituissa ammattikorkeakouluissa. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita.

Koulutus on kehitetty Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa yhteistyössä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on lisätä kotihoidon asiantuntijoiden osaamista ja ymmärrystä teknologian käytöstä kotihoidossa, joka on valtakunnallisen tason linjauksen mukainen hoidon painopiste väestön ikääntyessä.

– Kunnissa on pohdittu näitä kysymyksiä jo jonkun aikaa. On selkeästi tilausta koulutukselle, joka yhtenäistäisi käsityksiä ja vahvistaisi asiantuntijoiden osaamista jatkuvasti uusiutuvien kotihoidon ratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa, toteaa tutkimuspäällikkö Päivi Sanerma Hamk:ista.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille kotihoidon asiantuntijoille.

Koulutuksesta hyötyvät kotihoidon asiakkaat, joille teknologia voi tuoda kotihoitoon tarkkuutta, sujuvuutta, turvallisuutta ja myös viihtymistä ja elämyksellisyyttä, kun kotoa poistuminen on vaikeaa. Lisäksi sosiaalinen osallisuus sekä yhteydenpito läheisiin voi helpottua ja saada uusia muotoja. Myös organisaatiot höytyvät saamalla uusia osaajia.

– Henkilöstön saaminen alalle on tällä hetkellä haasteellista, joten ratkaisut, jotka tekevät työstä sujuvaa ja siten lisäävät alan vetovoimaisuutta, ovat tärkeitä, Sanerma sanoo.

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) -hanke toteutettiin ajalla 1.9.2017–31.12.2019 ja rahoituksena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus.