MS-tautipotilaan uupumus saa jatkossa kaipaamaansa huomiota.

Tautiin kuuluvan uupumuksen arviointi on ollut Suomessa kirjavaa, mutta tilanteen on mahdollista korjaantua.

Asiantuntijaryhmä päivitti juuri suosituksen MS-tautia sairastavan potilaan toimintakyvyn mittaamiseksi.

Suositukseen lisättiin kaksi menetelmää, joilla voi arvioida potilaan uupumusta.

Ne ovat kansainvälisesti käytettyjä uupumuksen itsearviointimentelmiä. Fatigue Severity Scale (FSS) mittaa koetun uupumuksen voimakkuutta ja MFIS-kyselyllä arvioidaan uupumuksen vaikutuksia.

Suosituksen julkaisi Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto (TOIMIA), jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi.

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on etenevä keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairaus, jota sairastaa noin 7000 suomalaista.

Se aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kävelyyn, mielialaan ja jaksamiseen.