Anne Juuti

Hyks Vatsakeskuksen vs. osastoylilääkäri, gastrokirurgi. Oli Vatsakeskuksessa ottamassa käyttöön lean-menetelmää, jonka avulla toiminta sujuvoitui ja lihavuusleikkausten laatu parani merkittävästi.

Mikko Kauppinen

GE Healthcare Suomen Health Innovation Villagen kyläpäällikkö. Vetää Suomessa GE:n ekosysteemihankkeita. Nosti esiin Käypä hoito -suositusten terveysalan startupeille aiheuttaman hidasteen.

Nina Lindfors

Hyksin Testbedin hankejohtaja, ylilääkäri. Hyks avasi keväällä Lindforsin johdolla terveysteknologiaa ja -palve- luja kehittäville yrityksille mahdollisuuden testata tuotteitaan aidossa sairaalaympäristössä.

Tuomo Mehtälä

Tyks Korvaklinikan ylilääkäri. Oli mukana aloittamassa uutta toimintamallia, jossa Tyks Vakka-Suomen sairaala aloitti polikliinisen kirurgian ajanvarauspoliklinikoilla. Se pelasti sairaalan toiminnan, kun keskittämisasetus vei sairaalalta anestesiaa vaativat leik- kaukset.

Aura Pyykönen

Hus Hyvinkään sairaalassa naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri. Pyykösen syyskuussa tarkastettu väitöstutkimus oli Suomessa ensimmäinen, jossa käytettiin synnytysten hoidon laatumittareita. Löydökset viittaavat todellisiin eroihin synnytyssairaaloiden toimintakulttuureissa.

Heikki Ruskoaho

Helsingin yliopiston professori, STM:n selvityshenkilö. Selvitti lääkekorvausjärjestelmän ajantasaisuutta kuluvan vuoden lääkesäästöihin liittyen. Ehdotti muun muassa hintakilpailun lisäämistä viitehintajärjestelmässä.

Mart Saarma

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtaja, professori. Johtaa suomalaistutkimusta, jossa Parkinsonin taudin etenemisen eläinkokeissa pysäyttänyt ja rappeutuneita hermosoluja regeneroinut hermokasvutekijä eteni potilaskokeisiin.

Hannu Välimäki

Apotti Oy:n toimitusjohtaja. Paljon odotuksia ja epäilyjä herättävä, asiakas- ja potilastietojärjestelmiä uudistava Apotti on edennyt testausvaiheeseen. Vuoden aikana toiset järjestelmätoimittajat epäilivät, ollaanko Apotista rakentamassa valtakunnallista järjestelmää.

Maiju Welling

Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri. Ensimmäinen potilasturvallisuuslääkäri aloitti työsarkansa toivomalla, että terveydenhuollon yksiköt hyödyntäisivät paremmin Potilasvakuutuskeskuksen tilastoja ja tutkimuksia omassa potilasturvallisuustyössään.

Heikki Wiik

Oysin pehmytkudoskirurgian vastuualuejohtaja. Toi Suomeen Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa alkavan hospitalistin lisäkoulutusohjelman. Sen myötä potilaan kokonaisvaltaista hoitoa koordinoivat yhdyslääkärit rantautuvat pian suomalaisiinkin sairaaloihin.