Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt lieventää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia. Rajoitukset keventyvät heti huomisesta alkaen.

Huomisesta eli tiistaista 8.2. alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia. 51–500 henkilön tilaisuuksiin voi ottaa enintään puolet enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa, Avi kertoo.

Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ”voi järjestää ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista osallistujamäärää”. Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa.

Ulkona järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärää ei ole tähänkään asti rajoitettu aluehallintoviraston päätöksillä.

Lievemmät kokoontumisrajoitukset ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusimman esityksen mukaisia.

”Epidemiatilanne on alueella edelleen tasaantumassa, mutta sairaanhoitopiirin lausunnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösharkinnan mukaan välttämättömäksi arvioidaan yhä suurten, yli 500 henkilön tilaisuuksien kieltäminen sisätiloissa. Koronavirusta on yhä runsaasti liikkeellä ja tautitaakkaa yhteiskunnassa jäljellä.”

“Varaudumme edelleen tekemään uusia päätöksiä.”

Päätös on tällä hetkellä voimassa 22.2.2022 asti, mutta rajoitusta voidaan asiantuntijaharkinnan perusteella keventää uudella päätöksellä jo sitä ennen, jos epidemiatilanne etenee suotuisasti.

“Hallitulla rajoitusten keventämisellä ja purkamisella pyritään varmistamaan se, että tasaantuva epidemiatilanne ei heikkene äkillisesti, jolloin terveydenhuollon kantokyky voisi vaarantua vakavasti”, ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

“Varaudumme edelleen tekemään uusia päätöksiä rajoitusten purkamiseksi nopealla aikataululla, jos rajoitukset eivät ole epidemiatilanteen valossa enää välttämättömiä, ja tiedotamme tulevista muutoksista mahdollisimman pian.”

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki velvoitteesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle 7.2.2022 jatkopäätöksen, joka on voimassa 8.2.–22.2.2022.

”Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty, eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä: kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen.”

Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta.

“Kun viranomaisten asettamia rajoituksia puretaan, jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu: on syytä edelleen noudattaa yleisiä suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käyttämisestä”, Merja Ekqvist sanoo.

LUE MYÖS: