Turun kaupunki antoi poikkeamispäätöksen, joka mahdollistaa uuden psykiatrisen niin sanotun P-sairaalan ensimmäisen rakentamisen Turkuun paikalle, joka on kaavassa määritelty muuhun käyttöön.

Kaavan mukaan kyseiseen kohtaan Kiinanmyllynkatua olisi ollut tarkoitus rakentaa tutkimus- ja opetuslaitoksia ja niihin liittyviä liiketiloja, kertoi Turun Sanomat.

Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 alussa, jos suunnitelmat muuten toteutuvat. Arviolta 60 miljoonan euron rakennushankkeelle tarvitaan vielä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyntä.

Ensimmäisessä rakennusvaiheen P-sairaala käsittää kahdeksan vuodeosastoa, neuromodulaatioyksikön ja avohoitotoimintoja.

Turun Sanomien mukaan uutta sairaalaa kaivataan, koska sairaanhoitopiirin psykiatriset yksiköt ovat hajallaan peräti 26 eri kiinteistössä. Niiden vuokriin kuluu yli kolme miljoonaa euroa vuodessa. Ensimmäinen rakennusvaihe vapauttaisi tosin vasta alle miljoonan euron osuudesta vuokria.