Lasten kaltoinkohtelun ja sen riskin tunnistamiseen on kehitetty mobiilisovellus Tampereen yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimusprojektissa. Sovellus mittaa mahdollisesti kaltoinkohteluun johtavia huolia ja tarjoaa tietoa sitä ehkäisevästä tuesta. EU-rahoitteisessa ERICA-hankkeessa tehtiin myös terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu koulutusohjelma.

Mobiiliapplikaatiossa täytetään lomake, joka sisältää 28 väittämää perheen tilanteesta. Jos sovellus toteaa vastausten perusteella kaltoinkohtelun riskitekijöitä, se neuvoo ottamaan yhteyttä esimerkiksi neuvolaan tai muuhun tukipalveluun.

”Riskinarviointisovellusta voivat käyttää sekä lapsiperhepalveluiden ammattilaiset että vanhemmat itse”, kertoo hanketta koordinoiva hoitotieteen professori Eija Paavilainen tiedotteessa.

Kaksivuotisessa EU-hankkeessa oli mukana kuusi muuta eurooppalaista kumppania Isosta-Britanniasta (Englanti ja Skotlanti), Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Puolasta. Laajaan ja monitieteiseen tutkimustietoon pohjautuvat koulutusohjelma ja riskinarviointisovellus käännetään hankkeessa käytettäville kielille. Osapuolet pilotoivat tuloksia terveydenhuollon palveluissa ja muissa lapsiperhepalveluita tuottavissa organisaatioissa.

"Toivomme, että koulutusohjelma ja appi vakiintuvat kansainvälisesti lasten kaltoinkohtelun ehkäisyssä käytettäviksi työkaluiksi”, Paavilainen toteaa.

ERICA-hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten kaltoinkohtelua ja lisätä tietoisuutta lasten kaltoinkohtelusta ja sen riskioloista. Kohderyhmänä ovat sekä eri alojen lapsiperheammattilaiset että vanhemmat. Euroopan komissio rahoitti hanketta vuosina 2019–2021.

Varhainen reagointi ehkäisee ongelmien kasaantumista

Tietosuojan takaamiseksi vastaukset jäävät vastanneelle itselleen, eikä niiden perusteella synny yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Oleellista riskiarvion jälkeen on tarjota neuvontaa ja ohjata henkilö mahdollisimman pian tuen äärelle, jotta ongelmat eivät kasaantuisi. Riskejä kartoittamalla ei voida sanoa, että yksittäinen asia tai tilanne perheessä aiheuttaisi perheväkivaltaa, mutta monet tekijät lisäävät sen riskiä.

"Uskon, että applikaatiolomakkeen täyttäminen osoittaa motivaatiota tehdä asialle jotakin. Mitään yhtä ratkaisua kaltoinkohtelun interventioon ei silti ole, vaan on mietittävä aina perhekohtaisesti. Tärkeää on saada motivoitua perhe mukaan tuen suunnitteluun.”

"Huoliin ja murheisiin pitää puuttua mahdollisimman ajoissa. Esimerkiksi yksinäisyydestä, lastenkasvatusongelmista ja stressistä on hyvä puhua ammattilaisten kanssa. Ongelmien tuleminen tietoon ajoissa ja varhainen keskustelu vahvistavat suojaavia tekijöitä ja ovat parhaita keinoja estää ongelmien kasaantumista”, Paavilainen sanoo.

Mobiilisovelluksen latauslinkit löytyvät ERICA-hankkeen kotisivuilla.

Lue seuraavaksi: