Terveyspalveluita tulisi kehittää niin, että ne tavoittavat nykyistä paremmin monella paikkakunnalla asuvat, selviää tuoreesta tutkimushankkeesta.

Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen Monisote-tutkimushanke esittää uudistuksia, jotka parantaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta oman kotipaikkakunnan ulkopuolella.

Hankkeessa selvitettiin monipaikkaisen asumisen vaikutuksia sote-palveluiden kysyntään ja palvelujen järjestämiseen maaseudulla.

Kehitysmahdollisuuksina tutkimushankkeessa mainittiin muun muassa etäterveyskeskuksen kehittäminen. Etäterveyskeskus voisi tuottaa etäpalveluja, joita kansalaiset voisivat halutessaan valita.

Parannusta toisi myös se, että kiireettömän hoitopaikan valinnan määräajan voisi lyhentää nykyisestä vuodesta esimerkiksi puoleen vuoteen, mikä mahdollistaisi esimerkiksi mökkikunnan terveysaseman käytön kausiluontoisesti.

– Palvelujen saavutettavuutta voisi kehittää myös tukemalla liikkuvien palvelujen palveluverkkoa, sanoo Kimmo Parhiala THL:stä tiedotteessa.

Kiireettömien palveluiden käyttöä voisi tukea myös hoitosuunnitelmalla, joilla palveluihin voidaan hakeutua jo nyt paikkariippumattomasti.

Suomen suurin monipaikkaisten asukkaiden ryhmä ovat maaseudun vapaa-ajan asukkaat, joista 69 prosenttia asuu vakituisesti mökkikunnan ulkopuolella. Vapaa-ajan asukkaat käyttävät maaseutukunnissa sekä julkisia että yksityisiä terveyspalveluita.

Suosituilla mökkipaikkakunnilla toisen sairaanhoitopiirin alueella vakituisesti asuvien käyntejä on noin 5–10 prosenttia kaikista päivystyskäynneistä.

Järviseutujen suosituilla kesämökki-alueilla on sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvien päivystyskäyneissä kysyntäpiikki heinäkuussa. Lapissa ja Kainuussa päivystyksen käyttöä lisää taas talvimatkailu.

Hankkeessa mukana olevan tutkijan Kati Pitkäsen mukaan vapaa-ajan asukkaat olisivat halukkaita käyttämään nykyistä enemmän kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita sekä etä- ja liikkuvia palveluita, mikä mahdollistaisi joustavamman oleskelun vapaa-ajan asunnolla.

– Palveluiden käyttöä kuitenkin rajoittavat erityisesti tiedon puute palveluista, suppeat aukioloajat ja huonot kulkuyhteydet. Monipaikkaisuuden huomioiminen palveluiden järjestämisessä on välttämätöntä, kun ihmisten elämä jakautuu yhä enemmän usealle paikkakunnalle, sanoo Pitkänen tiedotteessa.

Monipaikkaisuuden huomioiminen tukee myös työvoiman liikkuvuutta ja palveluiden säilymistä pienissä kunnissa.

Toisen sairaanhoitopiirin alueella asuvien päivystyspotilaiden sairaalakohtaiset käynnit jakautuvat epätasaisesti koko vuodelle. Esimerkiksi Etelä-Savon (Mikkeli) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Savonlinna) keskussairaaloissa päivystyskäynnit keskittyvät voimakkaasti kesäkuukausille, kun taas Kainuun sairaanhoitopiirin (Kajaani) ja Lapin sairaanhoitopiirin (Rovaniemi) keskussairaalojen päivystystä käytetään etenkin kevättalvella.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.