Uoma helpottaa puhelinrumbaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on pilotoitu reilun vuoden ajan järjestelmää, jonka avulla potilaiden siirtäminen jatkohoitoon onnistuu aiempaa sujuvammin.

Sairaalan hoitajat näkevät nyt terveyskeskusten paikkatilanteen reaaliaikaisesti ja voivat lähettää potilaan jatkohoitoon sähköisesti, ilman aikaa vievää soittelua ja puhelinnumeroiden etsimistä.

– Tämä on helpottanut paljon hoitajien työkuormaa. Aikaa jää enemmän potilastyöhön, kuvailee sairaanhoitaja Hanna Katajamäki, joka työskentelee Taysin ensiavussa Acutassa.

Tähän saakka potilas on saattanut odottaa päivystyksessä yön yli jatkohoitopaikkaa, koska kotikunnassa ei ole tilaa ja naapurikuntien vapaista paikoista ei ole tietoa. Uusi järjestelmä kertoo ajantasaisen tiedon myös niiden naapurikuntien paikoista, joiden kanssa potilaan kotikunnalla on sopimus yhteistyöstä.

Uoma-järjestelmä otettiin pilottikäyttöön Acutan tarkkailuosastolla ja neljässä terveyskeskuksessa joulukuussa 2016. Nyt reilua vuotta myöhemmin järjestelmää käyttää jo kolmasosa Taysin osastoista, Hatanpään sairaala ja 11 pirkanmaalaista terveyskeskusta.

Järjestelmän on kehittänyt Unitary Healthcare, joka on lääkäreiden perustama ohjelmistoyritys. Toimitusjohtaja Taavi Saviauk kertoo, että tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön myös muissa sairaanhoitopiireissä ympäri Suomen.

– Olemme käyneet neuvotteluja useiden sairaanhoitopiirien kanssa. Uskon, että useampi pilotti saadaan käyntiin vielä tämän vuoden aikana, Saviauk ennustaa.

Tulokset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pilotista ovat lupaavia: noin 90 prosenttia käyttäjistä kokee, että Uoma helpottaa heidän työtään.

Käyttäjät arvioivat, että potilassiirron järjestämiseen perinteisellä tavalla kuluu keskimäärin 18 minuuttia. Uoman avulla aikaa kuluu vain noin 10 minuuttia.

– Järjestelmä vapauttaa työaikaa myös terveyskeskuksissa, kun puhelimeen ei tarvitse vastata kesken hoitotoimenpiteiden, korostaa Acutan apulaisylilääkäri Satu-Liisa Pauniaho.

Kun potilas on valmis lähetettäväksi jatkohoitoon, sairaalan hoitaja tekee siirtopyynnön Uomaan ja kirjaa potilaan tiedot järjestelmään tarkistuslista-tyyppisesti. Järjestelmä kysyy esimerkiksi, minkä kuntoinen potilas on kyseessä, onko potilas sekava tai tarvitseeko hän eristystä.

Pauniahon mukaan tämä edistää selvästi potilasturvallisuutta.

– Kun tietoja vaihdetaan puhelimessa, on aina mahdollisuus virheisiin. Jos jokin keskeinen seikka unohtuu, se voi aiheuttaa hoitoon takapakkia tai tartuntavaaran muille potilaille, hän huomauttaa.

Kun vastaanottava terveyskeskus on hyväksynyt siirtopyynnön, hoitoyksiköiden välille avautuu potilaskohtainen chat-yhteys. Sen kautta voidaan vaihtaa tietoja ja sopia jatkohoidosta tarkemmin.

Tulevaisuudessa Uomaa halutaan kehittää siten, että se palvelisi kaikkia, jotka osallistuvat potilaan hoitoon.

Taavi Saviaukin mukaan Uomaan olisi mahdollista lisätä jo nyt ominaisuus, joka lähettää potilassiirrosta tekstiviestin potilaan lähiomaiselle. Vastaava tieto voitaisiin välittää myös esimerkiksi hoivakodille tai kotisairaanhoidolle.

Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön myös sairaalan sisäisissä potilassiirroissa. Nyt Uomaa käytetään sairaalan sisällä vain Acutan hoitoryhmien ja tarkkailuosaston välillä.

Sairaanhoitaja Hanna Katajamäki kertoo olevansa hyvin tyytyväinen Uomaan. Kuten valtaosa käyttäjistä, hänkään ei enää haluaisi luopua järjestelmästä.

– Ainoa pulma on siinä, että ympäristökunnissa ei aina käytetä Uomaa tarpeeksi aktiivisesti. Varsinkin viikonloppuisin joudumme joskus soittamaan perään, että hei, oletteko katsoneet Uomaa, hän summaa.

Pirkanmaan pilotti lukuina

Mukana 11 terveyskeskusta ja 27 sairaalaosastoa

Päivittäisiä käyttäjiä noin 90

Potilassiirtoja tehty Uomalla 5 500, joista 2 500 sairaalan sisällä

Joulukuussa tehtiin yli tuhat sähköistä potilassiirtoa

Terveyskeskuksiin kohdistuneista potilassiirroista noin neljännes tehtiin naapurikuntiin

Lähde: Taavi Saviauk, Unitary Healthcare

Lisätietoa: unitary.fi