Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen STAG-unitutkimusryhmä kehittää uusia menetelmiä uniapnean diagnostiikkaan. Tutkimuksissa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä maailman huipputasoa olevien yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkimuksissa on havaittu, että uniapneapotilaiden hengityskatkojen lukumäärä ja pituus kasvavat merkittävästi aamua kohden. Jos tämä vaihtelu otettaisiin huomioon uniapnean vakavuusluokittelussa, vakavuusluokat olisivat paremmin yhteydessä kohonneeseen kuolemanriskiin.

Tutkimuksissa saatiin näyttöä myös siitä, että happisaturaatiolaskujen vakavuus on vahvasti yhteydessä päiväaikaiseen väsymykseen, mutta hengityskatkojen lukumäärä ei ole.

STAG-unitutkimusryhmässä uniapnean diagnostiikan kehitettävät menetelmät perustuvat puettaviin, potilaan unta häiritsemättömiin antureihin, tarkempiin diagnostisiin parametreihin sekä tekoälyyn pohjautuviin moderneihin laskennallisiin ratkaisuihin. Uusien menetelmien odotetaan parantavan merkittävästi uniapnean vakavuuden arviointia ja edistävän potilaskohtaista hoitosuunnittelua.

Tutkimusryhmässä on valmisteilla useita aiheeseen liittyviä väitöstutkimuksia. Tutkimuksia ovat rahoittaneet muun muassa Suomen Akatemia, Innovaatiokeskus Business Finland, Kuopion yliopistollinen sairaala ja useat yksityiset säätiöt.

Uniapnea on kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävä sairaus, jossa potilas kärsii unenaikaisista täydellisistä tai osittaisista ylähengitysteiden tukkeumista.

Hoitamaton uniapnea aiheuttaa potilaalle merkittävän terveysriskin. Se lisää myös riskiä sairastua diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Hoitamaton uniapnea voi aiheuttaa myös päiväväsymystä ja laskea vireystilaa, mikä lisää liikenneonnettomuusriskiä.

On arvioitu, että maailmanlaajuisesti noin miljardi ihmistä sairastaa uniapneaa. Jatkuvasti lisääntyvän ylipainon ja väestön ikääntymisen vuoksi uniapnean yleisyyden uskotaan yhä kasvavan.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.