Lääkäriliitto penää välittömiä ja moninaisia muutoksia perusterveydenhuoltojärjestelmään, jotta terveyskeskukset saadaan pelastettua. Liitto julkaisi keskiviikkona linjauksensa siitä, miten kriisiin ajautunut terveyskeskusjärjestelmä korjataan.

– On erittäin kiusallista, ettei muutoksia ole jo tehty. Kaikki energia on mennyt sote-sähläämiseen. On ajateltu, että sote-uudistus tulee ja pelastaa kun vastuu perusterveydenhuollosta siirtyy pois kunnilta. Nyt sitä ei enää voi jäädä odottamaan, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.

Perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä on puhuttu Suomessa 20 vuotta, mutta Saarnin mukaan todellisuudessa on toimittu päinvastoin. Vaikka terveydenhuoltomenot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet, yhä pienempi osuus niistä menee perusterveydenhuoltoon. Samoin lääkärimäärä on kasvanut kokonaisuudessaan, mutta ei terveyskeskuksissa.

– Samalla erikoissairaanhoidosta on siirretty yhä vaativampia tehtäviä terveyskeskuksiin, mikä onkin järkevää. Mutta se, että potilaat ovat yhä vaativampia ja tapaukset vaikeampia ja silti lääkärimäärä ei kasva, on johtanut siihen, että vastaanottoaikojen määrä on tippunut, Saarni sanoo.

Potilaat tapaavat siis lääkärin yhä harvemmin. Tyytymättömyys ajaa kykenevät ihmiset yksityisille ja työterveyteen, mikä kasvattaa eriarvoisuutta.

Iso ongelma on myös se, että kokeneet, uransa parhaassa vaiheessa olevat 40–60-vuotiaat lääkärit ovat jättäneet terveyskeskukset. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia terveyskeskuslääkäreistä on uransa alkuvaiheessa olevia kouluttautuvia lääkäreitä, joiden on pakko olla terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuksen ongelmat nousivat lokakuussa jälleen valtakunnan julkisuuteen kun terveyskeskuslääkäri Lara Juvonen nosti sosiaalisessa mediassa esiin työn kipukohtia. Ulostulonsa jälkeen Juvonen on saanut kymmeniä tai jopa satoja viestejä niin nuorilta kuin kokeneemmiltakin lääkäreiltä siitä, miten työ terveyskeskuksessa on uuvuttanut heidät.

– Ydinongelma on jatkuva kiire. Työ on jokapäiväistä taistelua. Potilaita hoidetaan lyhyillä vastaanottoajoilla tai jopa puhelin- ja konsultaatioajoilla. Lääkäri joutuu tinkimään omasta ammattietiikastaan. Jos potilaan hoitaa kunnolla, sen joutuu tekemään ylityönä, Juvonen sanoo.

Lisäksi lääkärit joutuvat uusimaan tuntemattomien potilaiden reseptejä puutteellisilla tiedoilla ja tarkastelemaan laboratoriokokeita kiireessä.

Juvosen toiveet tilanteen parantamiseksi ovat samansuuntaiset kuin Lääkäriliiton tarjoamat metoditkin. Hoidon jatkuvuutta pitäisi parantaa niin, että potilaalle ja lääkärille voi muodostua kunnollinen pitkä hoitosuhde ja ajanvarausta pitäisi kehittää niin, että lääkäri pystyy itse kontrolloimaan mistä syistä vastaanotolle tullaan ja kuinka pitkän vastaanottoajan potilas tarvitsee. Nykyinen malli, jossa puhelimeen vastaava hoitaja arvioi, kuinka kiireellisesti asiakas tarvitsee lääkärinaikaa ja antaa jokaiselle samanmittaisen vastaanottoajan ei toimi.

– Viikon hoitotakuu kiireettömissä tapauksissa olisi luottamuksen palautus. Ihmiset kokisivat ja näkisivät, että lääkäriin pääsee. Se on välttämätön ensimmäinen askel, Saarni sanoo.

Lääkäriliitossa ehdotetaan myös terveydenhuollon integraatiota niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito rahoitetaan samasta lähteestä. Nyt kunnat ovat pystyneet säästämään perusterveydenhuollosta. Integraatio pitäisi ottaa sote-uudistuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi.

Terveyskeskuksiin tarvitaan lisää lääkäreitä, mutta jos työn ydinongelmat korjataan ja lääkärit saavat keskittyä potilaiden hoitoon ja työmäärä pysyy kohtuullisena, rekrytointikin alkanee toimia. Terveyskeskuksiin voisi myös perustaa yleislääketieteen erikoislääkärin virkoja ja lisäksi kouluttajalääkärin virkoja nuorten lääkäreiden tueksi.

– Nykyisilläkin resursseilla työstä voisi saada paljon järkevämpää, Juvonen sanoo.

Kaikesta huolimatta Juvonen sanoo, ettei ole lähtemässä terveyskeskuksesta mihinkään.

– Tämä on antoisaa ja monipuolista työtä, jota haluan tehdä. Olen mukana katsomassa, mihin terveyskeskus menee, Juvonen sanoo.