Felicitas Mehiläisen klinikoilla on mahdollisuus tehdä torstaista alkaen geenitesti, jonka avulla voidaan selvittää hedelmällisyysterveyttä. Testillä voidaan arvioida riski ennenaikaisen munasarjatoiminnan hiipumiseen ja varhaisiin vaihdevuosiin.

– Fertiliteettitesti on ainoa olemassa oleva keino ennustaa naisen tulevaa hedelmällisyyden tilaa. Kaikki aiemmin käytetyt testit voivat todeta vasta muuttuneen tilanteen, mutta uuden testin avulla on mahdollista selvittää riski jo ennakkoon, kertoo Felicitas Mehiläisen lapsettomuuslääkäri Tarja Olkinuora Felicitas Mehiläisen tiedotteessa.

Olkinuoran mukaan testi on arvokas apu myös silloin, kun harkitaan munasolujen pakastamista myöhempää käyttöä varten.

Naisen hedelmällisyyttä mittaava testi on kehitetty tutkimushankkeessa, jossa yli 70 000 naisen yhteensä yli 2,4 miljoonan geenikoodin joukosta etsittiin 750 muuttujaa. Nämä muuttujat liittyvät ennenaikaiseen munasarjan toiminnan heikentymiseen ja varhaisten vaihdevuosien riskiin, jota mitataan tutkimuksessa kehitetyllä algoritmilla.

Testaamista varten tulee varata aika klinikalle, koska näyte otetaan suun limakalvolta.

– Oikea-aikainen tieto omaan hedelmällisyysterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja hedelmällisyyden mahdollisuuksista vähentää huomattavasti ahdistusta ja antaa välineet tehdä päätös lapsenteon ajankohdasta tietoon perustuen, kuvailee Felicitas Mehiläisen lapsettomuuslääkäri Tiina Hakala-Ala-Pietilä.