Liki puolet terveyskeskuksissa työskentelevistä lääkäreistä on lääkärikoulutuksen eri vaiheissa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveyskeskuksille tekemästä laajasta kyselystä.

Etenkin suurten järjestäjien terveysasemilla on huomattavan paljon lääkäreitä, jotka ovat koulutuksen eri vaiheissa. He työskentelevät samassa paikassa lyhimmillään vain joitakin kuukausia, mikä on hoidon jatkuvuuden kannalta erittäin hankalaa.

Noin 25 prosenttia terveyskeskuslääkäreistä on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Pienten järjestäjien terveysasemilla ja ulkoistetuilla terveysasemilla suurin ryhmä ovat yleislääkärit, joilla ei ole erikoislääkärikoulutusta.

– Erikoislääkäreitä pitäisi olla enemmän. Niissä paikoissa, joissa on niukasti erikoislääkäreitä ja paljon koulutusvaiheessa olevia, erikoislääkärit sekä ohjaavat usein kokemattomia lääkäreitä että hoitavat vaikeimmat potilaat, toteaa THL:n ylilääkäri Anu Niemi tiedotteessa.

Kyselyn perusteella terveyskeskuslääkäreiden työajasta noin puolet kuluu potilasvastaanottoon. Siivun lääkärin työpäivästä ottaa muu potilastyö, kuten reseptien uusiminen, lausunnot, kouluterveydenhuolto, kotisairaanhoito ja neuvolatyö.

Osan työajastaan lääkärit käyttävät myös puhelinasiointiin ja kokouksiin.

– Terveyskeskuslääkärin vastuulla on paljon muutakin kuin avosairaanhoito, ja lääkärin näkökulmasta työn monipuolisuus on vetovoimatekijä. Yksittäisen lääkärin vastaanottotyöhön käyttämää aikaa ei voi kovin paljon kasvattaa ilman, että työn vetovoima kärsii, Niemi toteaa.

Hänen mukaansa terveyskeskuksiin suunnitellun tuhannen uuden lääkärin työpanos pitäisi kohdentaa kestävällä tavalla niin, että työnkuvat ovat mahdollisimman monipuoliset.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lääkäreillä on mahdollisuus tutkimus- ja kehittämistyöhön.

THL:n kyselystä käy myös ilmi, että kahdeksan prosenttia suomalaisista asuu alueella, jolla perusterveydenhuollon palvelut on ulkoistettu.

Ulkoistuksissa on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi suurimmat ulkoistukset on tehty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa lähes 90 prosenttia ihmisistä asuu ulkoistettujen terveysasemien alueella.

Ulkoistettujen terveysasemien asiakkaina olevien osuus on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2015 lukema oli viisi prosenttia. THL:n kehittämispäällikkö Vesa Syrjän mukaan etenkin pienet järjestäjät ovat ulkoistaneet palveluitaan.

– Syynä on usein se, ettei lääkäreitä ole saatu palkattua.