Komplisoitumattoman eli lievemmän umpilisäketulehduksen hoito onnistuu antibiootilla suurimmalla osalla potilaista. Tämä Tyksissä toteutetun tutkimuksen perusteella tehty johtopäätös ei ole muuttunut pitkäaikaisseurannan jälkeenkään.

Tyksistä johdettu suomalainen satunnaistettu APPAC-monikeskustutkimus on osoittanut, että antibioottihoito on tehokasta ja turvallista valtaosalla potilaista. Viiden vuoden seuranta-ajalla havaittiin, että antibiootilla leikkaushoidon sijaan hoidetut umpilisäketulehdukset uusiutuivat sitä harvemmin mitä kauemmin leikkauksesta oli kulunut aikaa.

– Umpilisäketulehduksen uusiutumat vähenivät merkittävästi pidemmässä seurannassa, suurin osa uusiutumista tuli ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Viiden vuoden seuranta-ajalla antibioottihoito oli edelleen tehokasta ja turvallista, 61 prosenttia potilaista ei tarvinnut leikkaushoitoa, tutkimusryhmän johtajana ja vastuututkijana toiminut dosentti, päivystyskirurgian ylilääkäri Paulina Salminen kertoo tiedotteessa.

Akuutti umpilisäketulehdus tai sen epäily on maailman yleisin päivystysleikkauksen syy. Suomessa poistetaan vuosittain noin 6 000 umpilisäkettä tulehduksen takia.

Umpilisäketulehduksia on käytännössä kahta eri muotoa. Suurin osa umpilisäketulehduksista on lievempää tautimuotoa, joka ei johda puhkeamaan.

– Näillä pitkäaikaistuloksilla antibioottihoito on varteenotettava hoitovaihtoehto komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidossa ja sen käytännön toteutusta kannattaa ehdottomasti tutkia edelleen. Potilaille ja yhteiskunnalle tarpeettomien leikkausten välttäminen on hyödyllistä sekä leikkaushoitoon liittyvän sairastavuuden että kustannusten vähenemisen vuoksi. Lisäksi leikkaussaliresurssien saaminen muuhun käyttöön on tärkeää, sillä umpilisäkkeen poisto on maailman yleisin päivystysleikkaus, Salminen toteaa.

APPAC-tutkimuksessa on ollut mukana yliopistosairaaloista Tyks, Oys ja Tays sekä keskussairaalat Jyväskylässä, Mikkelissä ja Seinäjoella.