Tupakkalakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että tupakkatuotteita ei saisi pitää näkyvästi esillä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoissa. Samalla kiellettäisiin tupakkatuotteiden maahantuonti, ostaminen ja hallussapito alle 18-vuotiaalta henkilöltä.

Myyntiä koskevien säännösten rikkominen muuttuisi rikokseksi. Nuuskan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen kiellettäisiin. Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmisteleva työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa peruspalveluministeri Paula Risikolle.

Nuuskasta eroon

Nuuskaaminen halutaan kitkeä Suomesta uuden tupakkalain myötä.Työryhmä ehdottaa, että suussa käytettävää tupakkaa ei saisi lainkaan maahantuoda, myydä tai muutoin luovuttaa.

Nykyisen EU-lainsäädännön mukaan nuuskan maahantuonti, myynti tai luovuttaminen on kielletty koko EU:n alueella lukuun ottamatta Ruotsin aluetta ja aluevesiä. Suomen voimassaolevan tupakkalain mukaan nuuskan maahantuonti ainoastaan omaan käyttöön on sallittua.

Työryhmän mukaan nuuska aiheuttaa tupakkaa nopeammin nikotiiniriippuvuutta, eikä ole kansanterveydellisesti perusteltua päästää uusia tupakkatuotteita Suomen markkinoille.

Työryhmä kieltäisi myös tupakan vastikkeen ja tupakkajäljitelmien, kuten yrttisavukkeiden, sähkötupakan ja tupakkatuotteiden ulkonäköä mukailevien makeisten, maahantuonnin, myynnin ja muun luovuttamisen.

Tupakkaa vain tiskin alta

Tupakkatuotteiden mainonta, epäsuora mainonta ja myynninedistäminen on ollut kiellettyä Suomessa vuodesta 1976 lähtien. Työryhmän mukaan tupakkatuotteiden tärkeimmäksi markkinointikeinoksi on muodostunut tuotteiden pakkaukset sekä pakkauksien esillepano vähittäismyyntipaikassa. Tutkimusten mukaan tupakoinnin aloittamisen riski lisääntyy, mitä enemmän tupakkatuotteet ovat näkyvillä.

Ehdotuksen mukaan tupakkatuotteita ja niiden tuotemerkkejä ei saisi enää pitää näkyvästi esillä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoissa eikä tupakkaa saisi myydä automaateista. Vähittäismyyjät voisivat asiakkaan pyynnöstä esittää myynnissä olevista tupakkatuotteista listan, johon olisi merkitty yhtenäisellä fontilla tupakkatuotteiden nimet, kappale- tai grammamäärät ja hinnat. Listaa ei saisi antaa asiakkaalle mukaan.

Alaikäiselle myymisestä jopa vankeutta

Tupakointitiloja ei saisi ehdotuksen mukaan perustaa alaikäisten käytössä oleviin sisätiloihin eikä ulkoalueille tai erilaisten ilmanvaihtoaukkojen lähelle, eikä sairaaloiden ja terveyskeskusten sisätiloihin tai ulkoalueille. Hotellin tai muun majoitusliikkeen majoitushuoneista kolme huonetta tai enintään kymmenesosa huoneista voitaisiin varata tupakoiville asiakkaille. Yleisten ajoneuvojen sisätilojen tupakointikieltoja ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös kaikkia muitakin ajoneuvoja, jos kyydittävänä on alaikäinen.

Myös tupakkatuotteiden myynti kiellettäisiin alaikäisille tarkoitetuissa sisätiloissa ja niiden ulkoalueilla. Työryhmä ehdottaa, että tupakkalakiin kirjattaisiin vastaavat säännöt kuin alkoholilakiin eli alle 18-vuotiaat eivät saisi enää ostaa tai pitää hallussaan tupakkatuotteita. Tupakkatuotteiden myymisestä alaikäiselle saatettaisiin tuomita jopa vankeuteen. Työryhmän mukaan tupakkatuotteiden myynti alaikäiselle osoittaa myyjältä täydellistä vastuuttomuutta, sillä alaikäinen ei ole riittävän kypsä arvioimaan tupakoinnin seurauksia itselleen.

Tupakkalainsäädännön uudistamista koskevan työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Ilkka Oksala. Työryhmän esitys laitetaan lausuntokierrokselle 31.1.2009 saakka. Esitys tupakkalainsäädännön uudistamisesta on tarkoitus viedä eduskuntaan kevätistuntokaudella 2009.