Hus ja Tays käynnistävät näinä aikoina julkisin varoin annettavat lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla.

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka ottaa lähetteitä vastaan jo lokakuun aikana. Husiin lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin voi tehdä lähetteitä marraskuusta 2019 lähtien.

Muut kolme yliopistosairaalaa käynnistävät toiminnan lähiaikoina.

Lahjasukusoluja tarvitaan useasta eri syystä.

Sukusoluja voi puuttua tai raskaus ei onnistu omilla sukusoluilla toistuvista koeputkihedelmöityshoidoista huolimatta. Julkisen sektorin hoidon piiriin kuuluvat myös naisparit ja yksin lasta toivovat naiset. Lääketieteellistä syytä lapsettomuudelle ei enää tarvita.

Julkisten sairaaloiden lapsettomuushoitoihin on kuitenkin asetettu kansalliset kriteerit.

Hoitopäätöstä tehtäessä naisen tulee olla alle 40-vuotias. Merkittävää ylipainoa hänellä ei saa olla.

Lisäksi parilla tai itsellisellä naisella saa olla ennestään korkeintaan yksi lapsi.

Kaikki lahjasukusoluhoitoja tarvitsevat ohjataan hedelmöityshoitolain vaatimaan lahjasukusoluneuvontaan, jossa käsitellään eettisiä, oikeudellisia ja psykologisia seikkoja.

Julkisella puolella lahjasukusoluja saa ainoastaan henkilöt, joilla on kotipaikkaoikeus Suomessa.

Hoitoja varten tarvitaan lahjasukusoluja vapaaehtoisilta luovuttajilta.

– Suomessa lähes viidesosa kaikista hedelmöityshoidoista tehdään lahjasukusoluilla. Hoitoja on tähän asti tehty lähes yksinomaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla. Hoitojen tarve on suuri ja luovuttajista on jatkuva pula. Mitä enemmän luovuttajia saamme, sitä nopeammin voimme potilaita auttaa, Husin lisääntymislääketieteen yksikön lahjasoluprojektista vastaava erikoislääkäri Viveca Söderström-Anttila toteaa tiedotteessa.

Husin sukusolupankki etsii nyt siittiöiden ja munasolujen luovuttajia.

– Toivomme, että saisimme suomalaiset liikkeelle myös sukusolujen luovuttajina. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Suomen syntyvyys on voimakkaassa laskussa. Kun laajennamme julkisen terveydenhuollon palveluita lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin, pääsemme auttamaan aivan uusia potilasryhmiä.

Tays puolestaan perustaa yhteistyössä Fimlab Laboratorioiden kanssa omat siittiö-, munasolu- ja alkiopankit. Ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan sukusoluluovuttajien rekrytointi. Tays ja Fimlab aikovat loppuvuoden aikana kampanjoida tämän tiimoilta muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Sukusolujen luovuttajan tulee olla perusterve. Suvussakaan ei saa olla perinnöllisiä sairauksia. Ikärajat ovat naisilla 20-35 vuotta ja miehillä 20-45 vuotta. Kaikki luovuttajat testataan tarkasti.

Luovuttajalla ei ole mahdolliseen syntyvään lapseen oikeuksia eikä velvollisuuksia. Hänelle kuitenkin kerrotaan, mikäli hänen lahjoittamistaan sukusoluista syntyy lapsi. Syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville lahjoittajan henkilöllisyys.

Varsinaiset lapsettomuushoidot voivat alkaa sitä mukaa, kun lahjasukusoluja saadaan.

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka lupaa järjestää ensikäynnin kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Alkuselvitysten jälkeen tehdään mahdollinen päätös lahjasoluhoidosta. Koska luovutetuista sukusoluista on Suomessa pulaa, lahjasukusoluhoidot eivät välttämättä toteudu hoitotakuun edellyttämän kuuden kuukauden sisällä.