Hallitus aikoo muuttaa Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia siten, että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat säännökset tulisivat jatkossa voimaan toistaiseksi voimassa olevina.

Säännökset ovat olleet väliaikaisina voimassa vuodesta 2005 alkaen. Nykyisten väliaikaisten säännösten voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Lailla pyritään turvaamaan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen jatkuvuus, laatu ja riittävyys. Valtion varoista myönnettäisiin nykyiseen tapaan avustusta työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Työterveyslaitokselle. Työterveyslaitos vastaisi koulutukseen liittyvän korvauksen maksamisesta edelleen yliopistoille, yliopistojen hyväksymille erikoislääkärikoulutusta antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille.

Työterveyslaitos voisi edelleen käyttää avustusta itse antamansa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin.

Uuden lain kaavaillaan astuvan voimaan vuoden 2020 alusta.