Koulutuksen merkitys nuuskan käytössä on kasvanut, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta. Ammattiin opiskelevien nuuskan käyttö lisääntyi enemmän kuin lukiolaisten. Molemmissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien nuuskan käyttö on yleistynyt vuosina 2008–2017.

– Jos nykyinen trendi jatkuu, nuuskan käytöstä voi syntyä terveyseroja eri koulutusryhmien välillä, sanoo THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen tiedotteessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten tupakkatuotteiden käyttöä suhteessa heidän vanhempiensa koulutustasoon. Sekä matalasti että korkeasti koulutettujen vanhempien ammattiin opiskelevat lapset käyttivät tupakkatuotteita todennäköisemmin kuin lukiossa opiskelevat nuoret.

Tutkimuksen mukaan nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta siinäkin koulutusryhmien välinen ero kasvanut.

– Yllättävää oli se, että nuorten omien koulutusvalintojen vaikutus näkyi näin selkeästi silloinkin, kun he olivat lähteneet eri koulutuspolulle kuin omat vanhempansa, sanoo THL:n asiantuntija Hanna Ollila, tiedotteessa.

– Kun tupakkakokeilut alkavat tyypillisesti yläkoulun puolella, tulokset viittaavat siihen, että ammatilliset oppilaitokset näyttäytyvät nuorille yhä ympäristönä, jossa tupakkatuotteiden käyttöä voi jatkaa.

Suomessa tupakointi on vähentynyt aikuisväestössä ilman muiden tupakka- tai nikotiinituotteiden käytön merkittävää yleistymistä. Kuitenkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla nuuskan käyttö on yleistynyt.

– Nuuskan välittämiseen tulisi puuttua nykyistä tiukemmin, sanoo Otto Ruokolainen.

Tutkimuksessa ovat mukana vuosina 2008–2017 lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, joita oli 384 379. Tutkimukseen osallistui THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoita ja asiantuntijoita.

Lue myös: Joka kymmenes nuori tupakoi – Syöpäjärjestöjen suosituin verkkopalvelu näyttää seuraukset

Sähkösavukkeet houkuttavat nuoria enemmän kuin tavallinen tupakka – ” Savukkeita ja nuuskaa hankitaan usein myös tuntemattomilta”