Riittävät luontokontaktit ja kasvispainotteinen syöminen varhaislapsuudessa pienentävät kaupungistumisen aiheuttamia terveys- ja hyvinvointiuhkia. Sen vuoksi päiväkoteihin suunnitellaan uutta toimintamallia, jossa lisätään kasvisten syöntiä ja luontokontakteja.

Toiminnan ydintä ovat aistilähtöinen ja lapsia osallistava ruokakasvatus sekä ruokahävikin minimointi. Luontoaskeleet on hyvä kirjata osaksi päiväkodin toimintasuunnitelmaa, jotta niistä tulee osa päiväkodin arkea.

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeella on etsitty yhdessä päiväkotien kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keinoja tukea lasten hyvinvointia ja päiväkodin kestävää toimintakulttuuria.

Hankkeen lopputuloksena syntyi Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli, joka tukee konkreettisesti päiväkotien kestävän kehityksen työtä. Mallin tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullisuutta.

Hankkeen aikana mittauksiin osallistuneissa päiväkodeissa syntyi ruokahävikkiä noin 25 prosenttia kaikesta valmistetusta ruoasta. Mittaustulosten ja hankkeessa tehtyjen haastatteluiden perusteella Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut toimintamallin, jonka avulla ruokajätteen määrää voidaan vähentää päiväkodeissa. Toimintamallin pohjana on hävikin toistuva mittaaminen, jolla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Hankkeessa oli mukana yhdeksän pilottipäiväkotia Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Kukin päiväkoti kehitti omat tapansa sisällyttää Luontoaskel-toiminta osaksi omaa arkeaan.

Lapsia kannustettiin liikkumaan paljon pihalla ja metsäretkillä sekä tutkimaan, koskemaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Useissa päiväkodeissa viljeltiin kasviksia tai yrttejä omalla piha-alueella tai sisätiloissa. Kasvisten käyttöä aterioilla lisättiin ja lihan osuutta vähennettiin. Hankkeessa suunniteltiin ja kokeiltiin erilaisia tapoja tarjota ruokia. Lisäksi lapset saivat osallistua ruoan valmistukseen ja tarjoamiseen.

THL:n hankepäällikkö Heli Kuusipalo kannustaa laajentamaan Luontoaskel hyvinvointiin -mallin koko Suomeen.

– Hanke pyrki merkittävään asenteiden ja käyttäytymisen muutokseen. Kokeiluvaihe on nyt takana, ja seuraava askel on luoda koko Suomeen edelläkävijöiden Luontoaskel-päiväkotiverkosto.

Itse kasvatetut ja kokatut kasvikset, hedelmät ja marjat maistuvat hyvin lapsille. Päiväkodit voivat pienentää ruokahävikkiä pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla.

Päiväkotien mukaan Luontoaskel-toiminta on ollut sekä päiväkodin henkilökunnalle että lapsille hyvin mielekästä. Lapset nauttivat ruoanlaittoon osallistumisesta ja istutusten hoidosta. Päiväkodeissa tehdyillä muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus lasten kasvisten syömiseen ja ruokahaluun.

– Suurin osa arjen muutoksista oli helppo ja nopea toteuttaa. Se edellyttää kuitenkin henkilökunnan sitoutumista toimintaan, pitkäjänteistä tiedon lisäämistä ja kouluttamista. Muutoksissa parasta on ollut se, että ne vaikuttavat heti lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Työn mielekkyyttä lisää se, kun tiedämme, että tehdyillä muutoksilla on suuri merkitys lasten tulevaisuuteen, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Virkkunen Oulun Välikylän päiväkodista tiedotteessa.

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeen toteutti ja koordinoi THL yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hankkeen päärahoittaja oli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanketta rahoitti myös maa- ja metsätalousministeriö.