Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta päätti kokouksessaan 15. helmikuuta hyväksyä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) esityksen poikkeusluvan myöntämisestä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Kantasairaala-hankkeelle.

Kantasairaala-hanke esitetään toteutettavaksi kokonaan uudisrakennuksena KHSHP:n omistamalle tontille Ahvenistontien varteen Hämeenlinnassa.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 388,5 miljoonaa euroa.

Uudisrakennuksen kustannushyöty on sairaanhoitopiirin arvion mukaan noin 5–10 miljoonaa euroa verrattuna kahteen muuhun harkittuun vaihtoehtoon, joissa olisi hyödynnetty osa nykyisistä sairaalakiinteistöistä.

Hankkeen seuraavasta vaiheesta päättää sairaanhoitopiirin valtuusto kokouksessaan 20. maaliskuuta.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa tiistaina 20. helmikuuta ja päättää samalla rakennushankkeen kehitysvaiheen allianssikumppanista.

Kantasairaala-hankkeen toteutusvaiheen suunnitellaan alkavan vuonna 2020 ja rakennus otettaneen käyttöön vuonna 2023. Perusterveydenhuollon osuus tiloista on 12 prosenttia.