20 000 euron arvoinen Minervasäätiön Medix-palkinto on tänä vuonna myönnetty professori Willem M. de Vosin ja professori Sture Anderssonin johtamille Helsingin yliopiston tutkimusryhmille.

Ryhmät osoittivat, että keisarileikkauksella syntyneen vauvan suolen mikrobisto voidaan normalisoida äidiltä kerätyn ulosteensiirron avulla. Se voi edesauttaa lapsen immuunijärjestelmän normaalia kehitystä. Tutkimus on julkaistu arvovaltaisessa Cell-lehdessä.

Kun vauva syntyy normaaliin tapaan alatiesynnytyksessä, häneen siirtyy synnytystilanteessa äidin eritteiden kautta suolistomikrobisto, joka vaikuttaa immuunijärjestelmän kehittymiseen koko hänen loppuelämäkseen.

Keisarileikkauksessa tämä mekanismi ei toteudu, joten vauvan suoliston mikrobiston normaali kehittyminen estyy. Se heikentää lapsen immuniteettia ja voi altistaa hänet pitkäaikaissairauksille.

”Testasimme, voidaanko tilanne korjata ulosteensiirrolla. Teimme sen seitsemälle lapselle heti keisarileikkauksen jälkeen ottamalla pienen määrän äidin ulostetta ja sekoittamalla se rintamaitoon ensimmäisen ruokinnan yhteydessä”, professori Willem M. de Vos kertoo tiedotteessa.

Tutkimusryhmät. Palkinnon saivat kaksi tutkimusryhmää: (kuvassa yhdessä, oikealta katsottuna) Willem M. de Vos, Evgenia Dikareva, Anne Salonen, Kirsi Skogberg, Katri Korpela, Kaija-Leena Kolho, Terhi Saisto, Otto Helve, Vedran Stefanovic ja Sture Anderson. Juha Sarkkinen

Tutkimukseen osallistuneiden vauvojen suoliston mikrobistoa seurattiin kolmen kuukauden ajan.

Mikrobistoa verrattiin keisarileikkauksella syntyneisiin vauvoihin, joille ei tehty ulosteensiirtoa ja tavallisen alatiesynnytyksen kautta syntyneisiin lapsiin. Ulosteensiirron avulla vauvojen suoliston mikrobisto palautui hyvin nopeasti samanlaiseksi kuin lapsilla normaalin synnytyksen jälkeen.

”Tämä FMT-menetelmä (Maternal Fecal Microbiota Transplantation) on tehokas tapa normalisoida keisarileikkauksella syntyneen lapsen suolistobakteerien kehitys. Sen avulla voidaan pienentää näiden lasten riskiä sairastua vakavasti jossakin vaiheessa elämäänsä”, de Vos sanoo.

Professori Sture Andersson arvioi, että FMT-menetelmä voi tulla jossakin vaiheessa normaaliin kliiniseen käyttöön. Mutta siihen päästään vasta useamman vuoden kuluttua. Nyt on selvitetty mekanismi ja todistettu menetelmän teho. Tarvitaan vielä lisää tutkimusta ja menetelmän kehitystyötä.

”Ulosteen siirto kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Kyse on muutamien milligrammojen määrästä äidin ulostetta, eikä sen laskeminen ole helppoa. Lisäksi pitää valikoida erittäin huolellisesti ne tapaukset, joissa menetelmää on turvallista käyttää, siis terveet äidit. Vaarana nimittäin on, että vauvaan siirrettäisiin äidiltä jokin vakava sairaus. Seulonnan pitää olla huolellinen. Menetelmän tukena pitää olla laboratorio”, Andersson kertoo

Ryhmät jatkavat FMT-tutkimustaan. Nyt mukana olleiden seitsemän lapsen seurantaa jatketaan. Lisäksi on käynnissä uusi, laajempi sokkoutettu tutkimus, johon pyritään saamaan mukaan 60 osallistujaa. Tässä tutkimuksessa annetaan keisarileikkauksella syntyneille joko äidin ulostesiirre tai lume. Vastasyntyneen mikrobistoa ja immuunijärjestelmän kehitystä seurataan kahteen ikävuoteen saakka.

Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on säätiön mukaan tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus. Palkinto jaettiin tänä vuonna 34. kerran.

Medix-palkinnon jakaa Helsingin yliopisto. Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä lääketieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.

Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa.

Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

LUE SEURAAVAKSI: