Valvira on päivittänyt terveydensuojeluviranomaisille ohjeen uima- ja allasveden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä.

Uima- ja allasvesien välityksellä leviävien epidemioiden selvitysilmoitus on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua epidemian päättymisestä. Selvitysilmoitus tehdään aina, kun epidemiasta tai sen epäilystä on tehty epäilyilmoitus, kerrotaan Valviran tiedotteessa.

Terveydensuojeluviranomaiset tekevät epidemioiden selvitysilmoituksen sähköisesti Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RYMY-järjestelmään.

Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä.

Uimaveden ulosteista johtuva saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, kuten esimerkiksi pahoinvointia ja vatsa- ja iho-oireita.

Uimaveden laadun tutkimukset on tehtävä Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Ennen kuin laboratorio hyväksytään, Valvira tarkastaa, että laboratorion käyttämät tutkimusmenetelmät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.