Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus alle 5-vuotiaiden keskuudessa Suomessa on kääntynyt laskuun, todetaan Helsingin yliopiston PEDIA-tutkimusryhmän tuoreessa julkaisussa.

Taudin ilmaantuvuus on Suomessa ja muissa korkean ilmaantuvuuden maissa ollut pitkään nousussa, erityisesti alle 5-vuotiailla.

Edellinen tutkimus taudin ilmaantuvuudesta Suomessa vuosina 2006–2011 antoi viitettä ilmaantuvuuden tasaantumisesta. Vuoden 2011 jälkeen ilmaantuvuus onkin kääntynyt laskuun, selviää Diabetes Care -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimus selvitti suomalaisten lasten diabetesrekisterin datan perusteella tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuuden trendejä alle 15-vuotiailla vuosina 2003–2018. Näiden vuosien aikana tyypin 1 diabetekseen sairastui Suomessa 7 871 alle 15-vuotiasta.

Kokonaisilmaantuvuus oli tutkimusjakson alussa, vuosina 2003–2006, 57,9 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden. Kun tätä verrattiin tutkimusjakson loppuun, vuosiin 2015–2018, kokonaisilmaantuvuuden todettiin laskeneen tasolle 52,2 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden.

Merkittävin lasku todettiin alle 5-vuotiaiden keskuudessa – ilmaantuvuus laski vuosien 2003–2006 tasolta 51,1 tasolle 39,3 vuosina 2015–2018.

Laskua todettiin 5–9-vuotiaiden keskuudessa vain tytöillä, ja 10–14 vuotiaiden ilmaantuvuus ei tutkimusjakson aikana muuttunut merkittävästi.

Taudin ilmaantuvuuden lasku nuorimmassa ikäryhmässä on merkittävä löydös, joka herättää pohtimaan tutkimusjakson aikaisia muutoksia varhaislapsuuden ympäristötekijöissä. Niiden vaikutukset autoimmuniteetin syntyyn tai tautiprosessin etenemiseen voivat olla myötävaikuttamassa todettuun ilmaantuvuuden laskuun.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.