Eri puolille maata on perustettu erillisiä infektiopäivystyksiä sairaaloiden päivystysten yhteyteen, jotta koronavirustartuntojen leviämistä sairaaloissa voitaisiin ehkäistä. Parin ensimmäisen toimintaviikon aikana muualla kuin Uudellamaalla on ollut melko rauhallista, mutta tuleviin ruuhkiin on varauduttu muissakin maakunnissa.

Kymsoten päivystyspisteisiin Kotkan keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa on perustettu muusta päivystyksestä erillinen infektiopäivystys, jotta riskioireiset voidaan eristää muista.

Epidemian aikana päivystyksen kokenut henkilökunta jaetaan päivystyksen ja uuden infektiopäivystyksen kesken. Riskiryhmään kuuluvat työskentelevät puhtaalla puolella. Päivystykseen on saatu lisätyövoimaa perusterveydenhuollosta.

– Yrityksemme työvuorojen täyttäminen ei ole vielä tuottanut ongelmia, mutta joustoa ja vuorojärjestelyjä on tarvittu esimerkiksi karanteenien vuoksi, kertoo vastuulääkäri Johannes Kärkkäinen Kymenlaakson Laatupäivystys Oy:stä.

Yritys tuottaa palvelut ostopalveluna Kymsotelle.

Pohjois-Kymen sairaalan infektiopäivystyksessä on käynyt noin 30 potilasta vuorokaudessa.

– Infektiopäivystykseen tarvitaan kokemusta, jotta tunnistetaan sairaalahoitoa vaativat potilaat nopeasti ja toisaalta voidaan tehokkaasti hoitaa ja kotiuttaa sairaalahoitoa tarvitsemattomat.

– Sairaalahoitoa vaativien potilaiden osalta tarvitaan myös saumatonta yhteistyötä ensihoidon sekä Kotkan keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan epidemiaosastojen kanssa.

Vain 70–80 prosentilla koronavirusinfektiota sairastavista ensimmäinen nenänielusta otettu testitulos on positiivinen.

Pohjois-Kymen sairaalan infektiopäivystyksessä työskentelee kello 8–22 kaksi lääkäriä ja öisin yksi. Infektiopäivystyksen ulkopuolella olevassa kontissa tutkitaan kävelevät potilaat lääkäri-hoitaja-työparina ja tehdään päätös, tarvitaanko lisätutkimuksia infektiopäivystyksen sisällä vai päästetäänkö potilas kotihoitoon.

Kaikkia potilaita ei testata Covid-19-infektion varalta. Uutta koronavirusta suositellaan, paikallisen ohjeen mukaan, testattavaksi erityisesti sairaalahoitoon otettavilta oireisilta potilailta, riskiammateissa työskenteleviltä sekä harkiten vakavan Covid-19-infektion riskiryhmiin kuuluvilta oireilevilta henkilöiltä.

Kärkkäisen mukaan testauksessa tulee huomioida diagnostiikan saatavuus ja tuloksia tulkitessa testin herkkyys.

– Covid-19-viruksen RNA-osoitus on spesifinen. Tämä tarkoittaa sitä, että testin ollessa positiivinen koronavirustartunta on varsin varma, mutta toisaalta koronavirusinfektiota sairastavista vain 70–80 prosentilla ensimmäinen nenänielusta otettu testitulos on positiivinen.

Rauhallisen tilanteen vuoksi henkilökunta voi pitää sovittuja lomia.

Porin Satasairaalan hengitysoireisten päivystys avautui keskiviikkona. Tähän saakka kaikki päivystyspotilaat on otettu vastaan yhteispäivystyksessä, ja jatkohoito on ohjattu päivystysosastoille.

– Nyt hengitystieoireisille potilaille tulee oma erillinen sisäänkäynti, jonka kautta vastaanotamme myös hengitysoireiset lapsipotilaat, kertoo Satasairaalan johtajaylilääkäri Sari Sjövall.

Uudessa päivystyksessä on 20 yhden hengen tutkimushuonetta.

– Jos koronaviruspotilaiden määrä kasvaa, heille perustetaan oma osastonsa. Hengitysoireisten päivystys sijaitsee naisten ja lasten talossa, jonka tilat on jo aiemmin suunniteltu niin, että niitä voitaisiin tarvittaessa käyttää pandemiatilanteissa.

Tiistaina Satasairaalassa ei ollut vielä yhtään koronapotilasta hoidettavana. Osastohoidossa oli aiemmin yksi potilas, joka kotiutui, eikä tarvinnut tehohoitoa.

Sjövallin mukaan oireisten potilaiden testaaminen on kuitenkin vähän lisääntynyt, samoin testauskapasiteetti.

Savonlinnan keskussairaalassa on vielä rauhallista. Koko sairaanhoitopiirin alueella on vasta muutamia tartuntoja.

– Sairaanhoitopiirissämme on ollut vain kaksi koronatapausta, kertoo johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

Hän uskoo ohjeistuksen tehonneen hyvin.

– Alueellamme asuu Suomen ikääntynein väestö, joka ei paljoa matkustele, joten senkin vuoksi tapauksia on ollut vielä vähän. Koronatilanteesta johtuva suojautuminen on vähentänyt huomattavasti myös influenssapotilaiden määrää.

– Tilanteen rauhallisuus on vielä mahdollistanut sen, että henkilökunta voi pitää aiemmin sovittuja lomiaan.

Savonlinnassa on kuitenkin varauduttu tilanteen muuttumiseen. Keskussairaalan päivystyksessä aloitti maanantaina infektiolinja. Tehohoitoa vaativien potilaiden kanssa on tehty yhteistyösopimus Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

– Olemme varautuneet hoitamaan tehohoitopotilaita myös Savonlinnassa. Sitä varten henkilökuntaa on jo koulutettu hengitystä tukevien laitteiden käyttämiseen.

Lue myös: