Työvuorot keventävät päivystystaakkaa

Kun erikoislääkäri Anne Lahti siirtyi kaksi vuotta sitten kokoaikaiseksi työntekijäksi Tyksin yhteispäivystykseen, loppuivat kerralla takapäivystysvelvoitteet, 24 tunnin päivystysmaratonit ja työpäivien ennalta-arvaamaton venyminen.

Nyt hän tekee Tyksin muiden akuuttilääkäreiden tapaan työvuoroja niin, että työtunteja kertyy Lääkärisopimuksen mukaiset 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, tyypillisesti neljänä päivänä viikossa.

Lahden mukaan keskeinen syy siirtymiseen oli loppuun palaminen vanhassa työssä. Hän on sydän- ja thoraxkirurgian erikoislääkäri ja päivysti aiemmassa työssään paljon virka-aikana tehdyn työn päälle.

Takapäivystysvuorokausia oli kuusi, joskus yli kymmenen kuukaudessa.

– Olin kotona kännykän kanssa ja odotin, koska pitää äkkiä lähteä. Ei voinut ruveta tekemään mitään. Se oli todella sitovaa ja ahdistavaa, hän luonnehtii.

Päivystyksessä hän on yksi akuuttilääkäreistä ja ottaa vastaan, mitä ovesta sisään tulee. Sydän- ja verisuonikirurgiaa hän ei tee lainkaan.

Nytkin työ on Lahden mukaan raskasta ja hektistä, mutta se rajoittuu sairaalan seinien sisäpuolelle ja sovittuihin työvuoroihin.

– Kun kävelen ovesta ulos, tiedän, että joku muu ottaa hoitaakseen kesken jääneet asiat, Lahti kuvaa.

Mallin huono puoli on, että työvuoroja on eniten iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Tämä johtuu siitä, että päivystyspalveluille on eniten kysyntää noina aikoina. Toisaalta on arkivapaita, usean päivän vapaita ja kolme vapaata viikonloppua viiden viikon jaksossa.

Työvuoromalli otettiin käyttöön Tyksin yhteispäivystyksessä, kun Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos aloitti 2013. Mallia noudattavat liikelaitoksen viroissa työskentelevät akuuttilääkärit. Virkoja on tällä hetkellä 36.

Muilta toimialueilta, esimerkiksi kirurgialta, traumatologialta ja sisätaudeilta, tulevat lääkärit päivystävät perinteisen tavan mukaan vuorokauden ympäri. Jotkut jakavat viikonloppujen vuorokausipäivystyksiä puoliksi eli tekevät 12-tuntisia rupeamia kerrallaan.

Tyksin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen pitää työvuoromallia hyvänä. Hän soisi, että siihen siirtyisivät yhä enemmän myös muista yksiköistä tulevat päivystäjät.

– Jos meillä on yöllä kuusi lääkäriä vuorossa, toivoisin, että meillä on kuusi lääkäriä töissä, eikä niin, että puolet on pitkän työvuoron vuoksi lepäämässä, Rantanen muotoilee.

Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä Porissa osa lääkäreistä on myös siirtynyt työvuoromalliin vuodesta 2011 lähtien. Päivystyksen vastuualuejohtaja Eija Vaulan mielestä malli tukee työssäjaksamista.

– Jos ajattelee akuuttilääketieteeseen erikoistuvia, moni tekee tätä työtä monta vuosikymmentä. Jaksamisesta pitää huolehtia. Kun mennään isompiin päivystyksiin, joissa käy paljon potilaita, en näe muita vaihtoehtoja kuin työvuoromalli, hän sanoo.

Satakunnan keskussairaalan noin 70 000 vuosittaisesta päivystyskäynnistä 48 000 käyntiä hoitavat työvuoroja tekevät lääkärit. Konservatiivisella vastuualueella harkitaan myös työvuoroihin siirtymistä, viikonloppujen osalta on jo siirryttykin.

Vaulan mielestä on tärkeää ottaa erilaisia tilanteita ja tarpeita huomioon.

– Lääkäreillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaan ja työaikaan. Osa-aikatyö tulee myös hyväksyä ja vuorotyö huomioida palkkauksessa, hän sanoo.

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholmin mukaan työvuoromalleja on alettu ottaa käyttöön päivystyspisteissä viime vuosina jonkin verran.

Työvuoromallia varten tehdään paikallinen sopimus, jonka Lääkäriliitto käy läpi ja hyväksyy. Niitä on tähän mennessä tehty vajaa kymmenen.

Lindholmin mukaan sopimuksiin tulee palkkakompensaatio-osa.

Työvuoromallia tekevät saavat parempaa palkkaa kuin viikkotuntinsa virka-aikana tekevät lääkärit. Näin kompensoidaan epämukavia työaikoja. Toisaalta kokonaispalkka on työvuoromallia tekevillä lääkäreillä tyypillisesti pienempi kuin niillä, jotka päivystävät säännöllisen työajan päälle.

Hän uskoo, että päivystystyön kuormaa keventäville ratkaisuille on tilausta. Liiton selvityksissä on tullut ilmi, että nuoret lääkärit jossain määrin välttelevät erikoistumasta sellaisille aloille, joilla tiedetään olevan paljon päivystysvelvoitetta.