Työterveyslaitos testaa uutta tapaa arvioida työuupumusta. Työterveyslaitoksen tuore tutkimushanke määrittelee työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön raja-arvot työuupumuksen hälytysmerkeistä ja vakavasta työuupumuksesta. Samalla saadaan ajankohtaista ja aiempaa luotettavampaa tietoa siitä, kuinka moni suomalainen kärsii työuupumuksesta.

Työuupumuksen tiedetään lisäävän fyysisiä ja mielenterveyden ongelmia sekä työkyvyt-tömyyden riskiä. Työuupumus heikentää elämänlaatua ja työssä suoriutumista.

Vaikka työuupumusta on tutkittu paljon, sen tunnistaminen ajoissa on edelleen haastavaa.

– Tuhansista työuupumustutkimuksista huolimatta monet käytännön kysymykset ovat yhä ratkomatta. Suomessa ei esimerkiksi ole kliinisesti määriteltyjä työuupumuksen raja-arvoja, jotka auttaisivat jokaista, yhtä lailla työntekijää ja esimiestä, tunnistamaan riittävän ajoissa työuupumuksen hälytysmerkit, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Työuupumus syntyy, kun työntekijä kokee pitkään antaneensa työlle enemmän kuin mitä siitä saa. Epätasapaino aiheuttaa uupumusluonteista väsymystä ja sen myötä muita työuupumusoireita.

– Moni työuupunut kertoo jatkuvasta, hellittämättömästä väsymyksestä, työn merkityksellisyyden katoamisesta sekä siitä, miten ei enää pysty keskittymään eikä muistamaan asioita. Myös tunnereaktiot, kuten itkuun purskahtaminen tai suuttuminen, ovat tyypillisiä ja voivat tulla itsellekin yllätyksenä, Hakanen kuvaa.

Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hanke tuottaa liikennevalomallin työuupumuksen tunnistamisee. Tutkimushankkeessa testataan uusi työuupumuksen arvioinnin menetelmä, joka ottaa huomioon nykykäsityksen mukaiset neljä työuupumuksen oiretta: krooninen väsymys, henkinen etääntymisen työhön ja kokemus kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan heikentymisestä.

– Tavoitteena on tuottaa niin sanottu liikennevalomalli, jonka turvin on mahdollista tunnistaa varhain työuupumuksen hälytysmerkit ja jo pitkälle edennyt työuupumus, tutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Kliinisten raja-arvojen avulla uupumus tunnistetaan paremmin kuin nykyisellä kyselylomakkeella.