– Meillä on sellainen tilannekuva, että syksyllä koittaa pandemian neljäs aalto, emmekä puhu korona-aallosta vaan mielenterveyden häiriöiden aallosta, sanoi työterveys- ja hyvinvointipalveluita tarjoavan Heltin toimitusjohtaja Timo Lappi torstaina pidetyssä tilaisuudessa.

Koronan jälkeiseen toimistoille paluun suunnittelussa on hänen mukaansa syytä varautua siihen, että siinä missä osa työntekijöistä palaa etätöistä innostuneina ja energisinä, on toisten todellisuus jotain muuta.

Osa työntekijöistä miettii, miten selviää työpäivästä. Työkyky saattaa olla koronan jälkeen vahvasti heikentynyt.

Psykoterapeutti ja terapiaa tarjoavan Shortumin toimitusjohtaja Katri Kanninen arvioi tilaisuudessa, että pandemian voi nähdä kollektiivisena traumana. Se on kohdellut eri ihmisiä hyvin eri tavoin, osalle ihmisistä se on ollut kuormittavaa ja stressaava, osalle ei.

Joillain korona-aika on lisännyt lyhytpinnaisuutta, masentuneisuutta ja lamaantuneisuutta. Toiset ovat sen sijaan pärjänneet hyvin. Heillä on hyvät itsensä johtamisen taidot, arjen hallinta ja resilienssi eli palautumiskyky.

– Totta puhuen emme tiedä, mitä syksyllä tulee vastaan, Kanninen sanoo.

– Edessä on tilanne, että on suuri joukko ihmisiä, jotka voivat erittäin huonosti. Jälkitilanne tulee näkymään lisääntyneinä mielenterveyden haasteina. Korona on erityisesti kurittanut sitä joukkoa ihmisiä, jolla jo alusta oli repussaan mielenterveyttä haavoittavia tekijöitä. Tutkimusten valossa tiedetään myös myöhästyneestä reaktiosta, jossa osa ihmisiä sinnittelee vaikean vaiheen yli, mutta kun tilanne rauhoittuu, ihminen romahtaa, hän sanoo.

Anu Kivistö

Hänen mukaansa työssä käyville korona-aika on tuottanut lisää kuormaa. Monilla työn ja vapaa-ajan rajat ovat hämärtyneet ja sosiaaliset kontaktit ja liikunta vähentynyt.

Kanniaisen mukaan keskeistä onkin saada mahdollisiin ongelmiin nopeasti apua. Ajankohta saattaakin olla jo heti lomien jälkeen syksyllä. Heltin työterveyspsykologi Tanja Lappi arvioi tilaisuudessa, että erityisesti nuoret alle 36-vuotiaat ja yksin asuvat on riskiryhmiä.

Työelämän muutoksen tahti ei pandemiassa ole hidastunut, vaan työn kompleksisoituminen ja työtehtävien muuttuminen kognitiivisesti aiempaa haastavammiksi jatkuu. Työn vaativuus ja intensiteetti kasvaa ja organisaatioissa on kiihtyvä tarve uudistua ja olla ketterämpiä, kuvaa Shortumin Sini Lindholm.

– Hyvinvointihaastetta ei ratkaista pelkällä yksilönäkökulmalla. Yksilönäkökulman lisäksi ja ohella on tärkeää panostaa siihen, että koko organisaatio voi elinvoimaisesti ja että uudistumiskyky säilytetään.

Heltti ja lyhytterapiaan keskittyvä Shortum kertoivat torstaina yhdistymisestään.

Yhdistyneellä yhtiöllä on 120 työntekijää. Asiakkaita sillä on 15 000 henkilöä.