Nyt tarvitaan malttia. Näin viestii Työterveyslaitos suomalaisille työnantajille ja työpaikoille alkavan syksyn epävarmassa epidemiatilanteessa, jota heikentää erityisesti herkästi leviävä deltavariantti.

Monilla työpaikoilla on haaveiltu lähi- tai läsnätyöhön palaamisesta kesän jälkeen, mutta Työterveyslaitoksen arvion mukaan tämä aika ei ole vielä.

”Ennen kuin suomalaisten rokotekattavuus on riittävällä tasolla, työpaikkojen kannattaa edistää maltilla ’paluuta tulevaisuuteen’. Työterveyslaitos suosittelee keskittymään alkusyksystä riskinarvioinnin päivittämiseen ja ylläpitämään suojautumistoimenpiteitä”, Työterveyslaitos toteaa tiedotteessaan.

”Yleisesti rohkaisemme työpaikkoja ottamaan koronaexit-suunnitelmissa aikalisän. Paluussa tulevaisuuteen tulee edelleen edetä riskinarviointien kautta. Näkisin, että etätyötä kannattaa vielä jatkaa monissa organisaatioissa. Lisäksi läsnätyössä on muistettava pitää kiinni sovituista suojautumistoimenpiteistä”, pääjohtaja Antti Koivula jatkaa.

Monilla työpaikoilla etä- ja lähityön yhdistämisestä tehtiin linjauksia kesän aikana, ja syksyn pahentunut koronatilanne ”voi olla pettymys etätyötä tehneille työyhteisöille, jotka ovat odottaneet paluuta työpaikalle”, Työterveyslaitos arvioi. Aikalisä kannattaa hyödyntää sopimalla yhdessä työarjen käytänteistä.

”Yksiköt ja tiimit voivat käydä keskustelua siitä, millaisilla pelisäännöillä paluu tulevaisuuteen tapahtuu.”

Työterveyslaitos on parhaillaan mukana valmistelemassa kolmikantaisesti esitystä, miten paluun työpaikoille tulee tapahtua syksyllä. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö puolsivat kesäkuussa valtakunnallisen etätyösuosituksen jatkamista kesän yli kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Tuolloin todettiin, että asiaa on määrä tarkastella uudelleen elokuussa.

Työterveyslaitoksen mukaan etä- ja läsnätyön pelisäännöt tulee sopia työpaikoilla terveysturvallisuus edellä ja työntekijöitä kuunnellen.

”Erityisesti sote-alalla on tärkeää tukea työntekijöiden jaksamista koronatilanteen pitkittyessä”, tiedotteessa todetaan.

Työterveyslaitos kehottaa työpaikkoja ylläpitämään turvallisuuskäytäntöjä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

”On tärkeää hyödyntää kaikki suojautumisen keinot, eikä mikään niistä yksinään ratkaise tilannetta. Kannustamme suomalaisia ottamaan molemmat rokotukset, käymään koronatesteissä sekä noudattamaan suosituksia turvaväleistä, kasvomaskista ja hygieniasta.”

Ihmiset eri asemassa rokotusten suhteen

Yksi läsnätyöhön paluuta estävä ja mahdollisesti työpaikoilla ristivetoa aiheuttava seikka on se, että rokotustilanne on vaihteleva.

”Ihmiset työpaikoilla ovat tällä hetkellä keskenään eri asemassa sen suhteen, kuinka monta rokotusta he ovat saaneet. Meidän onkin toimittava vastuullisesti niitä kohtaan, jotka vielä odottavat toista rokoteannostaan. Nyt tarvitaan ennen kaikkea malttia”, Koivula vetoaa.

Yhteiskunnallinen keskustelu koronapassista on herättänyt kysymyksiä, onko työnantajalla tai asiakkaalla oikeus tietää, onko työntekijä rokotettu.

”Mielestäni rokotus luokitellaan terveystiedoksi, jota ei ole pakko kertoa. Herättelisin suomalaisia tässäkin asiassa välittämiseen vastakkainasettelun sijaan. Vastuullisissa työyhteisöissä halutaan tietysti muille hyvää, joten rokotuksista ja työjärjestelystä voi käydä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa rakentavaa vuoropuhelua”, Koivula sanoo.

”Harmaalla alueella” liikutaan, jos työntekijä työskentelee sellaisessa asemassa, jossa on vaarassa tartuttaa muita.

”Joskus työnantaja voi joutua pohtimaan riskinarvioinnin yhteydessä, voiko osoittaa työtehtävään mahdollisesti rokottamatonta työntekijää, joka on riskissä sairastua tai tartuttaa laajasti muita. Nämä ovat kuitenkin osin myös perustuslaillisia kysymyksiä”, Koivula jatkaa.

Lue seuraavaksi: