Työterveyslaitos selvittää, onko etäkuntoutus vaikuttavaa 18–65-vuotiailla henkilöillä, joilla on pitkittyneitä ja haittaavia oireita.

– Erilaiset keholliset oireet ja tuntemukset ovat tavallisia, lähes jokaisella on niitä viikoittain. Joskus oireet voivat pitkittyä, ja vaikea-asteisina ne rajoittavat työkykyä ja elämänpiiriä, kertoo psykologi Sanna Selinheimo Työterveyslaitokselta tiedotteessa.

Haastavimpia ovat tilanteet ilman oireita selittävää sairautta tai ulkoista syytä. Näissä tilanteissa oireilevat henkilöt ovat kuvanneet jäävänsä yksin.

– Myös terveydenhuollossa kaivataan uusia keinoja erityisesti vaikeasti oireilevien työkyvyn ja kuntoutumisen tueksi. Tarvitaan helposti henkilöiden arjessa toteutettavaa kuntoutusta, ja etäkuntoutus vastaa tähän haasteeseen, sanoo apulaisylilääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitokselta.

Tarve nousi ilmi Työterveyslaitoksen tuoreessa kartoituksessa, jossa selvitettiin, millaisia käytäntöjä työterveyshuollossa on auttaa sisäympäristössä oireilevaa henkilöä.

Tutkimusta tehdään hankkeessa Digitaalinen työkyky ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville (DigiPimo). Kyseessä on ensimmäinen hanke, joka selvittää etäkuntoutuksen vaikuttavuutta näihin oireisiin Suomessa.

– Etäkuntoutus on perusteltua paitsi koronavirustilanteen vuoksi, myös Suomen maantieteellisten etäisyyksien vuoksi. Verkossa tapahtuva kuntoutus voi ratkaista hoidon saavutettavuuden haasteita, sanoo Selinheimo.

DigiPimo-hankkeessa pyritään löytämään keinoja oireilevan tukemiseksi varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan ehkäistä tilanteen kroonistumista ja toimintakyvylle aiheutuvaa pitkäaikaista haittaa.

– Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää, jotta voidaan lievittää kuormittuneisuutta, joka liittyy oireisiin ja niistä mahdollisesti seuranneisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, korostaa psykologi Katariina Keinonen Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Hanketta rahoittaa Kela, ja sen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Verkkokuntoutuksen toteuttamisessa mukana on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Lue myös: