Työterveyshuollon erikoislääkäri Pihla Kaunismäki, 36, toimii työterveyslääkärinä Työterveys Vaasa Oy:ssä. Hän lähti kuntavaaleissa ehdolle Vaasan kaupunginvaltuustoon kristillisdemokraattien riveissä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan politiikasta?

– Erikoistumisaikana mietin sairastamisen, työkyvyttömyyden ja kuntoutuksen kustannuksia yksilölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Pidän tärkeänä poliittisena päätöksenä satsausta ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn ja uskon tämän säästävän kustannuksia pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.

Mihin haluaisit vaikuttaa kuntasi terveydenhuollossa?

– On tärkeää, että Vaasa huolehtii terveydenhuollon henkilöstöstään, jotta meillä jatkossakin olisi riittävästi ammattitaitoista ja motivoitunutta, sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä työskentelevää henkilöstöä. Meidän on pidettävä kiinni osaajistamme ja myös aktiivisesti etsittävä keinoja saada Vaasaan tarvittava määrä uusia osaajia.

Toisena tärkeänä asiana nostaisin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden sekä psykiatrisen hoidon saatavuuden parantamisen Vaasassa.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnalla on edelleen erittäin tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä, mutta mietin, onko tähän riittävää kannustinta jos sote-palveluiden rahoitus tulee ensin valtiolta ja myöhemmin mahdollisesti erillisen verotuksen kautta eikä suoraan kunnan/kuntaveron kautta rahoitettuna.

Alueella osallistuu kuntavaaleihin muutamia muitakin ehdokkaita, joilla on lääkärin koulutus:

*

KRISTIINANKAUPUNKI

Stina Lähteenmäki (r.), LL, s.1968

*

VAASA

Aarne Kolehmainen (ps.), psykiatri, oikeuspsykiatri, nuorisopsykiatri, s.1947. Valvira rajannut ammatinharjoitusoikeutta.

Patrik Ehnström (r.), urologi, s.1974

*

LUE LISÄÄ LÄÄKÄRIEHDOKKAISTA: