Työterveyslaitoksella pyritään luomaan uudenlaista terveystarkastusten toimintatapaa työterveyshuoltoon.

Terveystarkastus on työterveyshuolloille keskeinen keino vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Se kuinka hyvin tässä onnistutaan, riippuu paljon ohjauksen laadusta ja käytetyistä menetelmistä.

Työterveyslaitoksen mukaan motivoiva ohjaus on keino lisätä tarkastusten vaikuttavuutta.

Terveystarkastuksessa työntekijälle pitäisi laatia terveyssuunnitelma, mutta se jää usein puutteelliseksi eikä toimi riittävällä tavalla yhteistyön välineenä.

Motivoiva ohjaus puolestaan voisi innostaa työntekijää huolehtimaan omasta terveydestään ja työkyvystään.

− Motivoiva ohjaus ja kirjallisen terveyssuunnitelman laatiminen ohjaavat tarkastusta oikeaan suuntaan. Yhdessä laadittu tavoitteellinen suunnitelma edistää työkyky- ja terveystavoitteiden saavuttamista, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Juuri Leino ryhmineen on uudenlaisen terveystarkastuksen toimintatavan kehittämisen taustalla.

Kehitystyössä työterveyshoitajien ja asiakkaiden vuorovaikutusta kehitettiin motivoivaan, suunnitelmalliseen ja työkyvyn lukutaidon oppimista tukevaan suuntaan.

Työkyvyn lukutaito tarkoittaa sitä, miten hyvin asiakas ymmärtää työnsä vaikutukset terveyteensä ja toimintakykyynsä. Lukutaitoon kuuluu myös se, miten asiakas huomioi nämä toiminnassaan.

Leino kertoo, että useat työterveyshuollot ovat jo kouluttaneet henkilöstöään motivoivan keskustelun käyttöön.

− Vuoden seuranta-aikana tarkastuksessa käyneiden työntekijöiden voimavarat jatkaa työssä paranivat. Koulutus lisäsi työkyvyn lukutaitoa työterveyshoitajan omassa ja asiakastyössä, Leino kuvailee.

− Tutkimuksesta on suoraa hyötyä myös työterveyshoitajien oman työn kehittämisessä. Työterveyshoitajien työote muuttui tutkimuksen aikana kohti asiakkaan oman ymmärryksen lisääjää ja muutoksen tukijaa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.